Zaplanuj z Artinfo 21-27.10

Przegląd oferty aukcyjnej


Pogodny jesienno-letni czas pod polskim niebem, ale wydarzenia na aukcjach przypominać zaczynają burzę z piorunami i błyskawicami. W katalogach pojawiły się obiekty z najściśłejszego kanonu, najlepsze możliwe prace najważniejszych artystów. Pod koniec roku nie zabraknie ich w podsumowaniach, będą wielokrotnie reprodukowane i komentowane, także za sprawą rekordów cenowych, które mogą paść już w tym tygodniu. Ciekawe otwarcie tygodnia na rynku sztuki współczesnej nastąpi w środę 23 października w Piękna Gallery. Aukcje tego domu aukcyjnego odbywają się rzadko, ale katalog zaświadcza o tym, że czas od poprzedniej aukcji został pracowicie wykorzystany. Otwiera go znak rozpoznawczy firmy - wybitne prace Eugeniusza Makowskiego i to w dobrych cenach. Zdecydowanie poniżej 100 tys. zł estymowane są dwa obrazy Stanisława Fijałkowskiego (nr. 6 i 7) i późny, ale dobry obraz Jana Tarasina (nr 10). Kolejny raz w PIęknej oferowana jest ciekawa twórczość Stefana Krygiera, jak również Tytusa Dzieduszyckiego. Wspaniale prezentują się prace niedawno zmarłego Zbigniewa Makowskiego, o które prawdopodobnie stoczy się jedna z głównych licytacji aukcji. Gwiazdą wieczoru będzie rewelacyjny obraz Wojciecha Fangora z 1962 roku (nr 26), a miłą niespodzianką pod koniec katalogu są wyróżniające się prace Nikifora. W czwartek 24 października odbędzie się długo wyczekiwana aukcja sztuki dawnej w Desie Unicum, reklamowana między innymi przez arcydzieło Aleksandra Gierymskiego, estymowane godnie 1,3-1,9 mln zł). W pierwszej części katalogu znalazło się kilka wybitnych dzieł szacowanych w granicach pół miliona złotych. Chodzi o olej Piotra Michałowskiego, doskonały portret Bolesława Cybisa, wczesny obraz Henryka Haydena. Niżej wycenione zostały ważne i atrakcyjne prace Meli Muter, Jankiela Adlera, Romana Kramsztyka, Zygmunta Menkesa, Konrada Krzyżanowskiego czy Wlastimila Hofmana (dwa dobre obrazy). Z propozycji bardziej dostępnych zwcadamy uwagę na obrazy Stanisława Czajkowskiego i j Romana Kochanowskiego. Niemal równocześnie z aukcją Desy Unicum, przeprowadzona zostanie aukucja w Polskim Domu Aukcyjnym w Krakowie, który przyzwyczaił już do wartościowej i w dobrym sensie tego słowa zróżnicowanej oferty sztuki dawnej i współczesnej. Tym razem współczesność bierze górę za sprawą oferowanej z nr 33 instalacji przestrzennej Ryszarda Winiarskiego. To jedno z wydarzeń roku na polu sztuki współczesnej. Rzadko kiedy milionowa estymacja może być określona jako niewygórowana. Z innych prac współczesnych warto zwrócić uwagę na obraz Zbigniewa Dłubaka (nr 42). Sztukę dawną reprezentują m.in. olej Eugeniusza Zaka (nr 27), ciekawy Akt Jerzego Winiarza z lat 20. (nr 28), Studium lilii Stanisława Wyspiańskiego (nr 9), atrakcyjne oleje Feliksa Michała Wygrzywalskiego (nr 23 i 26). W piątek na rynek powraca, w trzeciej edycji, Galicyjska Aukcja Sztuki Współczesnej, z ofertą ciekawego, specyficznego zestawu srtystów, często okeśalnych jako młode pokolenie po 1989 roku. Uwagę zwraca niska cena obrazu jednego z najważniejszych polskich malarzy - Leona Tarasewicza (nr 48). Na sobotniej aukcji w łódzkim Rynku Sztuki wyróżniają się prace słynnego łódzkiego artystycznego małżeństwa Krawczyków: Jerzego i Barbary (Szajdzińskiej). Tego samego dnia w krakowskiej Desie pojawi się kolejny obraz Kazimierza Mikulskiego, z niską ceną wywoławczą oraz dobry obraz Antoniego Piotrowskiego "Prząśniczka". 

 

Zgodnie z nazwą działu - warto zaplanować licytację wcześniej. 
Zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji na żywo na stronie live.artinfo.pl. Przyjmujemy także zlecenia i służymy pomocą przy każdym obiekcie.

Więcej informacji: aukcje@artinfo.pl | tel. 506 122 445

 

23.10.2019, Piękna Gallery, Aukcja Dzieł Sztuki  -  zobacz więcej >

 

lot 19 Zbigniew Makowski, Krawędź elegii, 1967  -  zobacz więcej > 

Spośród trzech godnych polecenia prac Zbigniewa Makowskiego w tym katalogu, pięknie tytułowany olej z lat 60 zwraca uwagę szczególną atmosferą. Ograniczenie kolorystyki uwypukliło walory surrealizmu artysty. Bryły geometryczne i architektoniczne wyłaniają się tu ze starannie opracowanego tła, które jest w zasadzie mozaiką dekoracyjnych deseni. Oglądanie obrazu z bliska staje się wręcz doświadczeniem innego rodzaju niż jego bardziej syntetycnzy odbiór z pewnej odległości. Cena estymowana jest bardzo umiarkowana. 

Estymacja 25 000 - 30 000 zł

 

 

 

lot 35 Kajetan Sosnowski, Układy równowartościowe 67, z cyklu Obrazy szyte, 1973-1986  -  zobacz więcej > 

Oferta dużego "obrazu szytego" Sosnowskiego z taką estymacją powinna wzbudzić emocje. W dalszym ciągu wymagająca sztuka tego artysty zajmuje bardzo wysokie miejsce w hierarchii akademickiej i kuratorskiej, a jednak nieco niższe na rynku. W rezultacie będzie to okazyjny początek licytacji klasyki polskiej sztuki XX wieku. 

Estymacja 30 000 - 50 000 zł

 

 

 

lot 62 Nikifor Krynicki, Stacje kolejowe  -  zobacz więcej > 

Spośród wielu prac Nikifora, które trafiały od lat na krajowe aukcje, niewiele jest tak okazałych i bogatych jak ta. Obie oferowane w katalogu akwarele wyróżniają się, ale "Stacje kolejowe" to na rynku prac Nikifora prawdziwy hit. Rosnące ceny akwarel artysty, szczególnie po niedawnej aukcji monograficznej, pozwalają uznać estymację za umiarkowaną. 

Estymacja 5 000 - 7 000 zł

 

24.10.2019, Desa Unicum, Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie -  zobacz więcej

 

lot 7 Aleksander Gierymski, Znad Wisły (Barka na rzece), ok. 1883  -  zobacz więcej > 

Wydarzenie na rynku sztuki dawnej w Polsce, nie tylko w skali tygodnia czy miesiąca, ale całego roku. Takiego malarstwa XIX-wiecznego nie jest na rynku dużo, a przecież Aleksander Gierymski to jedno z największych nazwisk, na które kolekcjonerzy muszą długo i cierpliwie czekać. W tradycji recepcji tego płótna jest kwalifikowanie go do arcydzieł artysty, które powstały w kluczowym momencie rozwoju jego twórczości. Estymacja 1 300 000 - 1 900 000 zł

 

lot 14 Bolesław Cybis, Portret kobiety w kapeluszu, ok. 1930 -  zobacz więcej > 

Kolejne wybitne dzieło, tym razem jednego z wielkich, intrygujących indywidualności polskiej sztuki. W dziedzinie portretu linię rozwojową głębokiego wglądu w psychikę postaci, aż do wydobycia na wierzch jej powichrowań, koronuje dzieło Theodora Gericaulta. W przypadku tego doskonałego portretu to do wielkiej sztuki francuskiego mistrza siegają inspiracje Bolesława Cybisa. 

Estymacja 300 000 - 500 000 zł

 

lot 19 Henryk Hayden, Rybak w niebieskim swetrze (recto) / Pejzaż z Le Pouldu (verso), 1911 -  zobacz więcej > 

Kolejny w ostatnim czasie wybitny obraz Henryka Haydena, jakby żywcem przeniesiony z aukcji paryskiej i jeszcze jeden obiekt o estymacji w granicach pół miliona złotych. Tej klasy prace artysty nie są często oferowane w Polsce, stąd nie dziwi wysoka wycena. Kubizujący jeszcze Rybak w jaskrawym swetrze pochodzi z wybitnej kolekcji L. Zborowskiego. Bretońskia sceneria zgadza się z bretońskimi wpływami stylowymi w malarstwie młodego Haydena (Ślewiński i szkoła Pont Aven). 

Estymacja 320 000 - 450 000 zł

 

 

 

 

lot 35 Stanisław Czajkowski, Stogi o zmierzchu -  zobacz więcej > 

Udany wybór w niższym przedziale cenowym. Kanoniczny motyw impresjonizmu został potraktowany przez Stanisława Czajkowskiego z dużą delikatnością i smakiem. Wrażliwość artysty, ucznia Stanisławskiego, przypomina wręcz oniryczny świat Odilona Redona. Na korzyść dzieła przemawia spokój i harmonia, uzyskana między innymi dzięki daleko posuniętemu uproszczeniu form, wręcz zmierzające w kierunku abstrakcji. Estymacja 16 000 - 24 000 zł

 

 

24.10.2019, Polski Dom Aukcyjny, XVI Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej -  zobacz więcej

 

lot 23 Feliks Michał Wygrzywalski, Tęsknota -  zobacz więcej > 

Początkowa kwota licytacji tego obrazu zasługuje na specjalną uwagę łowców okazji. Bardzo dobry, wspaniale skomponowany i jakże efektowny akt pędzla wybitnego artysty, będzie można licytować od 10 tysięcy złotych. Nawet pobieżne zapoznanie się z obrazem ujawnia geniusz artysty w kreowaniu dynamiki i nastroju za pomocą mistrzowskiej gry oświetleniem i kontrastem klasycznego piękna aktu z żywiołem fal. Estymacja 10 000 - 20 000 zł

 

lot 32 Ryszard Winiarski, Instalacja przestrzenna, 1970 -  zobacz więcej > 

Chyba uzasadnione będzie określić instalację Ryszarda Winiarskiego jako najlepsze dzieło artysty oferowane dotąd na aukcji w Polsce. Biorąc pod uwagę powyższe, estymacja zapisana w katalogu aukcyjnym z pewnością nie jest zawyżona; wręcz przeciwnie: widać, że moduły Winiarskiego dopiero w takiej (autorskiej) konfiguracji nabierają  prawdziwej mocy.

Estymacja 1 000 000 - 1 200 000 zł

 

 

26.10.2019 Rynek Sztuki, 206 Aukcja Dzieł Sztuki -  zobacz więcej

 

lot 52 Barbara Szajdzińska-Krawczyk, Grobla, 1963 -  zobacz więcej

Bardzo dobry i ciekawy obraz przedstawicielki łódzkiego środowiska artystycznego, mniej znanej, ale zdecydowanie wartej poznania Barbary Szajdzińksiej-Krawczyk, żony Jerzego Krawczyka. Wśród źródeł inspiracji artystki wymienia się m.in. Rene Magritte'a. Niezwykła jest zbieżność koncepcji malarki z aktualnymi, cenionymi stylistykami w współczesnym, młodym polskim malarstwie. 

Estymacja 8 500 - 15 000 zł

 

 

26.10.2019 Desa, Kraków, Aukcja 180 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne -  zobacz więcej

 

lot 43 Antoni Piotrowski, Prząśniczka -  zobacz więcej

Od 15 tysięcy złotych zacznie się licytacja oleju na desce jednego z Monachijczyków, co już samo w sobie zasługuje na baczną uwagę kolekcjonerów dawnego polskiego malarstwa. Kameralne przedstawienie w przyciszonej palecie barwnej, potraktowane zostało przez malarza z dużą dozą technicznej swobody, zapowiadającej przemiany w malarstwie. Z dzisiejszej perspektywy jest przemawia to na korzyść oferowanego dzieła i świadczy o autentycznym talencie Piotrowskiego. 

Cena wywoławcza 15 000 zł

 

 

 

26.10.2019 Sopocki Dom Aukcyjny, Aukcaj Sztuki Współczesnej -  zobacz więcej

 

lot 4 Zdzisław Beksiński, BA 74, 1972-1974 -  zobacz więcej

Wysokiej klasy obraz Zdzisława Beksińskiego z lat 70., dla wielbicieli twórczości artysty niewątpliwie gratka z uwagi na duże bogactwo kolorystyczne i kompozycyjne dzieła, które współdziałają w kreowaniu niezwykle silnego efektu wizualnego. Potwierdza się, że wybitne prace Beksińskiego wyznaczają na rynku poziom już nie 100, nawet nie 200 tysięcy złotych, lecz estymowany w tym przypadku poziom 300 tysięcy złotych. 

Estymacja 300 000 - 350 000 zł

 

 

 

 

lot 18 Jacek Sempoliński, Łąka, lata 70. XX w. -  zobacz więcej

Propozycja z twórczości jednego z wielkich, już nieobecnych, klasyków polskiego malarstwa XX wieku. Łąka, element jednego ze znanych cykli artysty, w których odniesienia do świata natury zawarte w tytule były tylko pretekstem do formalnych i filozoficznych rozważań o zagadnieniach sztuki i malarstwa. Oferowany duży obraz olejny Sempolińskiego to propozycja wybitnej twórczości, która wciąż czeka na zajęcie odpowiadającego jej znaczeniem miejsca w hierarchii rynkowej. 

Estymacja 45 000 - 60 000 zł