Niemcy - Kunsthalle Wilhelmshaven - Surowe drewno
Otwarcie wystawy w Kunsthalle Wilhelmshaven/Niemcy pt. "Surowe drewno" (Strenges Holz) przy udziale zaproszonych do wystawy artystów: Jana de Weryhy-Wysoczańskiego, Helgi Weihs, Heinera Szamidy
 
Wernisaż odbył się 25 kwietnia 2004 przy udziale około 150 osób. Pokazano prace trojga artystów specjalnie przygotowane na tę wystawę. Jan de Weryha-Wysoczański jest znanym w Niemczech artystą, od ponad 20 lat tam tworzącym i żyjącym. Jego sztuka, jak pisze w katalogu 
dr. Daniel Spanke, dyrektor Kunsthalle Wilhelmshaven zawiera relacje pomiędzy tym co, jest światem natury i światem kultury, a także tym, co indywidualne i zbiorowe. Warto odnotować jeszcze niezwykłą minimalistyczną estetykę prac artysty. Surowe piękno i twórcze działanie człowieka.
 
Poniżej fragment tekstu pt. „Surowość drewna“. Współczesna rzeźba w drewnie. Pomiędzy porządkiem a organicznością. 
"... W swoich rzeźbiarskich pracach zajmują się artyści: Heiner Szamida, Helga Weihs i Jan de Weryha-Wysoczański drewnem, jako materiałem w sposób bardzo niezależny i frapujący. To organiczne tworzywo staje się być przy tym każdorazowo osadzane w zupełnie nowym, surowym porządku, który jakoby zmusza do zastanowienia się nad stosunkiem pomiędzy naturą a ludzką organizacją, kulturą a naturalną indywidualnością. Tych trzech artystów tej wystawy rozwija przy tym w swoich pracach własne możliwości form kultury i wzrastania natury rozumiane nie, jako przeciwieństwa, lecz wspólny fundament twórczych działań…. (…)… Poprzez tworzenie wielkoformatowych drewnianych tablic-obiektów, zbudowanych z wielobarwnych rodzajów drewna, stawia Jan de Weryha-Wysoczański swoje prace w obszarze wpływów minimalistycznego i ornamentalnego. W jego pracach łatwość obcowania z materiałem kontrastuje z monumentalizmem i siłą, wynikającymi z pozostawianych surowych, nieokorowanych kawałków drewna, działających na odbiorcę w szczególnie wysoce przekonywujący sposób. Pierwotnemu patosowi materiału przeciwstawia artysta własną twórczą fantazję, która jednak ciągle podporządkowywana jest silnemu wpływowi charakteru drewna. Tym samym stają się często jego obiekty bibliotekami najróżniejszych charakterów drewna, gdzie indywidualność każdego elementu jest jakby odbiciem oddziaływania jednego z nich na harmonię wyważonej całości dzieła, w którym się wszystko zamyka, przy czym wspomniane powyżej indywidualności pozostają w istocie nadal zachowane…"
 
       
 Wybrane prace:
 

   
 
 
 
 

 
  
 
 Nota biograficzna:

        
   
 
 
Jan de WERYHA WYSOCZAŃSKI 
- artysta urodzony w Gdańsku, w 1950r.
W latach 1971-76 studiował na wydziale rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w pracowni prof. A. Wiśniewskiego i prof. A. Smolany, W 1976r. uzyskał dyplom i od tego czasu pracuje jako artysta rzeźbiarz. Od 1981r. żyje i pracuje w Hamburgu.

 
 
     
Wystawa czynna do 27 czerwca 2004
  
   
Relacja przygotowana przez Artinfo.pl           Galeria prac


Powrót