MŁODZI, KREATYWNI ARTYŚCI NA STARTSamorząd województwa mazowieckiego zaprasza utalentowanych, pełnych pasji i zaangażowanych młodych twórców do udziału w konkursie Nagroda Twórcza. Wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody w wysokości 9 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 12 marca br.

 

Nagroda Twórcza jest przyznawana w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Ideą konkursu jest wspieranie młodych, ambitnych, twórczych, ale przede wszystkim utalentowanych młodych ludzi. To wyróżnienie mogą otrzymać pisarze, aktorzy, plastycy, fotograficy, twórcy filmowi i teatralni oraz osoby inicjujące nowatorskie formy życia społeczno-kulturalnego, a także zajmujące się ochroną dziedzictwa kultury.

– Zorganizowaliśmy ten konkurs aby docenić młodych, kreatywnych mieszkańców Mazowsza. Chcemy wspierać twórców w realizacji wielu ciekawych projektów. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich do udziału w konkursie i pochwalenia się swoimi osiągnięciami – mówi Magdalena Biernacka zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, urzędu marszałkowskiego.

 

Konkurs skierowany jest do młodych twórców, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej. Udział w nim mogą wziąć osoby, które nie ukończyły 35 roku życia, mieszkają na Mazowszu, a swoje zdolności mogą potwierdzić nagrodami i wyróżnieniami na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym. Osoby zgłaszające się do konkursu nie mogą równocześnie ubiegać się o przyznanie stypendium wojewódzkiego dla studentów uczelni artystycznych.

 

Wnioski można składać pocztą lub osobiście na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa albo elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP lub pocztą elektroniczną na adres artstypendia@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nabór trwa do 12 marca br.

 

Regulamin konkursu oraz wniosek zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia. Wszelkie informacje o konkursie można także otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 536 oraz pod adresem e-mail karolina.grzegrzolka@mazovia.pl

 

Zwycięzcami poprzedniej edycji konkursu zostali absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, która otrzymała dyplom magisterski z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej, autor oficjalnie ukazujących się albumów komiksowych czy artystka, wieloletni pracownik Akademii Sztuk Pięknych.Powrót