Wróć do artystów
SR

SZYMANI Robert

(ur. 1962, Siedlce)
Dodaj do listy życzeń
(0)

W latach 1977-1981 uczył się w II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Studia stacjonarne pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Kultury Wsi w Wyższej Szkole Rolniczo – Pedagogicznej w Siedlcach ukończył w 1986 roku. W trakcie studiów, w ramach fakultetu plastyka, uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez artystę rzeźbiarza Mariana Gardzińskiego. Fakultet plastyki obejmował zajęcia z podstaw plastyki, rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby. W tym okresie Szymani brał również udział w studenckich plenerach malarskich: Gródek – 1983r., Ogonki – 1984 r., Chlewiska – 1985r. Uczeń artystów: artysty rzeźbiarza Mariana Gardzińskiego i artysty grafika Antoniego Wróblewskiego.
Od 1983 roku Szymani uczestniczy w malarskich wystawach zbiorowych i prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych. W 1990 roku uzyskał uprawnienia instruktorskie w dziedzinie plastyki trzeciego stopnia wydane przez Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach.
W 1988 roku R. Szymani zatrudniony został w Pracowni Plastyki WSRP, obecnie Zakład Plastyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od października 2001 roku asystent w Zakładzie Plastyki A.P w Siedlcach.
W marcu 2006 roku Szymani podjął opiekę merytoryczną i artystyczną nad Galerią Akademicką Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Od maja 2001 do marca 2005 roku pracował dodatkowo jako terapeuta w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach. W ramach działającej tam Pracowni Rękodzieła Artystycznego prowadził zajęcia plastyczne z młodzieżą niepełnosprawną.
Od listopada 2005 roku do marca 2006 prowadził dodatkowo zajęcia plastyczne z dziećmi w Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy Caritas Diecezji Siedleckiej przy ul. Bpa. I. Świrskiego 57.
W czerwcu 2007 roku w ramach realizowanych na Akademii Podlaskiej tematów badań własnych rozpoczął indywidualny temat badawczy nr. 1069/07/W pt.: „Analiza formy i przestrzeni w wybranym cyklu malarskich prac pejzażowych”. W zakresie wymienionego tematu w 2007 roku zrealizował dwa cykle malarskie: „Pejzaż 2007” oraz „Lipany 2007”. Zarówno jeden jak i drugi cykl związane były z Międzynarodowymi Plenerami Malarskimi: „Platerów 2007” (czerwiec, lipiec 2007 - Polska) oraz „Lipany 2007” (lipiec 2007 – Słowacja).
W 2007 roku Szymani uczestniczył w Międzynarodowych Plenerach Malarskich: Platerów, Polska 24.06.2007 – 15.07.2007 oraz Lipany, Słowacja 16.07.2007 – 26.07.2007. W wymienionych plenerach udział wzięli zaproszeni artyści z Litwy, Danii, Macedonii, Ukrainy, Słowacji oraz Polski.
Prace rysunkowe, graficzne i malarskie Roberta Szymaniego znajdują się w zbiorach prywatnych, w kraju i poza granicami Polski, w tym w siedzibie WTZ w Siedlcach, ul. Świrskiego 57, Siedzibie Przedsiębiorstwa Budowlanego PP. „Hanna i Konstanty Strus” w Siedlcach, ul. Asłanowicza 29, na Białorusi i Litwie, w Niemczech, Szwecji, Francji, Hiszpanii i U.S.A. (Nevada, Utah, Illinois, Floryda).

Wystawy indywidualne:

1. Galeria AD Witt, Siedlce 07.1993

2. Galeria Akademicka WSRP, Siedlce 04.1994

3. Strategia rozwoju Regionu– Sympozjum Niemcy – Polska, WSRP Siedlce 04.1995

4. Galeria Akademicka WSRP, Siedlce 10/11. 1998

5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach działający przy CARITAS Diecezji Siedleckiej w Siedlcach ul. Bpa I. Świrskiego 57 14.06.2004 – 14.09.2004

6. Galeria Akademicka Akademii Podlaskiej, Siedlce 30.06.2004 -17.08.2004

7. Wystawa prac malarskich z okazji Dnia Otwartego Akademii Podlaskiej, Wydział Nauk Ścisłych, A.P. w Siedlcach 12.03.2005

8. Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach (Kotuń), wystawa malarstwa 15.12.2005 - 15 stycznia 2006

9. MDK Mińsk Mazowiecki, wystawa malarstwa, 11.01 – 20.01.2007

10. Muzeum Regionalne Siedlce, wystawa malarstwa, 2.02 – 25.02. 2007

11. Pałac, Sanniki, (k. Płocka), wystawa malarstwa, 18.02 - 28.02.2007

12 . Galeria sztuki MOK im. A. Kamińskiego w Pruszkowie, wystawa malarstwa, 16.03 – 28.03.2007

13 . Muzeum Regionalne w Drohiczynie, wystawa malarstwa, 3.06 – 30.O6.2007

14 . Zakladni szkola Lipany, Słowacja, wystawa malarstwa, 26.07.2007

15 . Wystawa malarstwa olejnego w Galerii „Stara Prochownia” ul. Boleść 2, Warszawa, 7.01. -31.01.2008,Wystawy zbiorowe:

1. Galeria Studencka „Limes” WSRP, Siedlce, 06.1983

2. Centrum Kultury i Sztuki, BWA, Siedlce, 04.1984

3. „Pracownia”, Muzeum Okręgowe, Siedlce 02. 1992

4. III Targi Podlaskie, Siedlce 06. 1993

5. Galeria Akademicka WSRP, Siedlce 07.1994

6. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej Galeria „Abakus”, Warszawa, 12. 1995/ 01.1996

7. „Przyjęcie u Księżnej” udział w widowisku artystycznym z okazji 450-lecia Siedlec – Pałac Ogińskich w Siedlcach, 22.06 1997

8. „Siedleccy plastycy” Muzeum Okręgowe, Siedlce. Wystawa w ramach obchodów 450-lecia, Siedlec, 10/11. 1997

9. „Mój pejzaż”, WDK, SPT, Ciechanów Udział w pokonkursowej wystawie II edycji ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego 10/11 1988

10. Muzeum Okręgowe, Siedlce Wystawa prac pracowników Zakładu Plastyki A.P. w Siedlcach, 12. 1999/01.2000

11. ARTBARBAKAN 2000, „Moje miejsce na ziemi - Mazowsze”, wystawa prac artystów z Woj. Mazowieckiego, Wojewódzki Urząd Mazowiecki, Plac Bankowy, Warszawa, 06.2000

12. ARTBARBAKAN 2001 „Sztuka Mazowsza” wystawa prac plastycznych artystów z woj. Mazowieckiego, Wojewódzki Urząd Mazowiecki, Plac Bankowy, Warszawa, 06. 2001/07. 2001

13. „Sztuka Mazowsza”, Galeria „Elektor”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna, Warszawa, lipiec 2001

14. X-lecie Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej – wystawa prac kadry Zakładu Plastyki Wydziału Humanistycznego A.Pw Siedlcach, Pałac Ogińskich, Siedlce, 10/12.2001.

15. Udział pracami malarskimi w wystawie prac plastycznych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej, Klub „Paradise”, Siedlce 10. 2001

16. Prezentacja prac malarskich na pokazie twórczości plastycznej artystów współpracujących z Fundacją ARTBARBAKAN, „Artyści Artbarbakanu”, Munster, Niemcy, 2003

17. Udział z pokazem własnych prac w aukcji prac plastycznych uczestników WTZ,

siedziba WTZ, Siedlce 15.03..2002

18. Udział z pokazem własnych prac w aukcji prac plastycznych uczestników WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej w Urzędzie Miasta Siedlce, 21-22.03 2003

19. ARTBARBAKAN 2003, udział w wystawie prac plastycznych artystów z woj. Mazowieckiego, Siedziba Fundacji, ul. Białostocka, Warszawa, 14.08-14.09 2003

20. „Mazowieckie klimaty” – Dni Mazowsza w Warszawie, Wystawa pt.: „Moje Mazowsze” prace plastyczne artystów z woj. mazowieckiego, Łazienki Królewskie Stara Pomarańczarnia. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa Artyści malarze biorący udział w pokazie: Alojzy Balcerzak, Jakub Ćwieczkowski, Marek Kwiatkowski, Witold Kowalski, Janusz Lewandowski,

Robert Szymani, 25-31.08.2003

21. „Sztuka bez granic”, w ramach ARTBARBAKAN 2003, 10.09-10.11.2003, „Mellina sztuki” 0.10 -10 11. 2003., siedziba Fundacji ARTBARBAKAN, ul. Białostocka, Warszawa.

22. „U księżnej Ogińskiej” - wystawa prac plastycznych pracowników dydaktycznych Zakładu Plastyki A.P. w Siedlcach. Dziekanat Wydziału Humanistycznego. Pałac Ogińskich Siedlce ul. Konarskiego, 02.12.05 – 12.11.2004

23. Podziemia Katedry Św. Floriana „Artyści Artbarbakanu”, Warszawa, 2004

24. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna „Moje Mazowsze”. Konkurs i wystawa prac malarskich artystów z woj. mazowieckiego. Warszawa, 14.06.2004

25. Fundacja im. Józefa Szewczyka, Firma Szewczyk Sp. J. Warszawa „Mistrz i uczniowie”. Wystawa prac artystycznych wykonanych przez uczestników WTZ w Siedlcach, CARITAS Diecezji Siedleckiej, 2.12.2004 -18.12.2004

26. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Wystawa prac plastycznych artystów plastyków z Siedlce. Udział w wywiadzie telewizyjnym dla WOT w Warszawie, maj - czerwiec 2005

27. Pokaz nr 1(90) 8.III - 8.V.2006 w Galerii Akademickiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach Udział w wystawie prac artystycznych uczestników i kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej. Wystawa, Rektorat ul. 3 maja 54

28. Wystawa prac plastycznych Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Platerów, Polska 15.07.2007

29. Wystawa prac malarskich Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Lipany, Słowacja, 26. 07.2007

30. Wojewódzki Urząd Mazowiecki, Plac Bankowy, Warszawa „Sztuka Mazowsza” wystawa prac plastycznych artystów z woj. Mazowieckiego, X- XI. 2007, Warszawa

31. „Artyści z Mazowsza” Galeria Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12, Warszawa, 21.12.2007 -3.01.2008