Wróć do artystów
SR

SZYMANI Robert

(ur. 1962, Siedlce)
Dodaj do listy życzeń
(0)

W latach 1977-1981 uczył się w II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Studia stacjonarne pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Kultury Wsi w Wyższej Szkole Rolniczo – Pedagogicznej w Siedlcach ukończył w 1986 roku. W trakcie studiów, w ramach fakultetu plastyka, uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez artystę rzeźbiarza Mariana Gardzińskiego. Fakultet plastyki obejmował zajęcia z podstaw plastyki, rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby. W tym okresie Szymani brał również udział w studenckich plenerach malarskich: Gródek – 1983r., Ogonki – 1984 r., Chlewiska – 1985r. Uczeń artystów: artysty rzeźbiarza Mariana Gardzińskiego i artysty grafika Antoniego Wróblewskiego.
Od 1983 roku Szymani uczestniczy w malarskich wystawach zbiorowych i prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych. W 1990 roku uzyskał uprawnienia instruktorskie w dziedzinie plastyki trzeciego stopnia wydane przez Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach.
W 1988 roku R. Szymani zatrudniony został w Pracowni Plastyki WSRP, obecnie Zakład Plastyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od października 2001 roku asystent w Zakładzie Plastyki A.P w Siedlcach.
W marcu 2006 roku Szymani podjął opiekę merytoryczną i artystyczną nad Galerią Akademicką Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Od maja 2001 do marca 2005 roku pracował dodatkowo jako terapeuta w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach. W ramach działającej tam Pracowni Rękodzieła Artystycznego prowadził zajęcia plastyczne z młodzieżą niepełnosprawną.
Od listopada 2005 roku do marca 2006 prowadził dodatkowo zajęcia plastyczne z dziećmi w Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy Caritas Diecezji Siedleckiej przy ul. Bpa. I. Świrskiego 57.
W czerwcu 2007 roku w ramach realizowanych na Akademii Podlaskiej tematów badań własnych rozpoczął indywidualny temat badawczy nr. 1069/07/W pt.: „Analiza formy i przestrzeni w wybranym cyklu malarskich prac pejzażowych”. W zakresie wymienionego tematu w 2007 roku zrealizował dwa cykle malarskie: „Pejzaż 2007” oraz „Lipany 2007”. Zarówno jeden jak i drugi cykl związane były z Międzynarodowymi Plenerami Malarskimi: „Platerów 2007” (czerwiec, lipiec 2007 - Polska) oraz „Lipany 2007” (lipiec 2007 – Słowacja).
W 2007 roku Szymani uczestniczył w Międzynarodowych Plenerach Malarskich: Platerów, Polska 24.06.2007 – 15.07.2007 oraz Lipany, Słowacja 16.07.2007 – 26.07.2007. W wymienionych plenerach udział wzięli zaproszeni artyści z Litwy, Danii, Macedonii, Ukrainy, Słowacji oraz Polski.
Prace rysunkowe, graficzne i malarskie Roberta Szymaniego znajdują się w zbiorach prywatnych, w kraju i poza granicami Polski, w tym w siedzibie WTZ w Siedlcach, ul. Świrskiego 57, Siedzibie Przedsiębiorstwa Budowlanego PP. „Hanna i Konstanty Strus” w Siedlcach, ul. Asłanowicza 29, na Białorusi i Litwie, w Niemczech, Szwecji, Francji, Hiszpanii i U.S.A. (Nevada, Utah, Illinois, Floryda).

SZYMANI Robert nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących