Wróć do artystów
BOŻEK Kacper

BOŻEK Kacper

(ur. 1974, Kraków)
Dodaj do listy życzeń
(16)

Urodził się w 1974 roku w Krakowie. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem i Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową zrealizował pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmana, a od 2011 roku pracuje jako asystent w Pracowni Miedziorytu macierzystej uczelni. W listopadzie 2013 roku uzyskał tytuł doktora za cykl grafik poświęconych „Rękopisowi znalezionemu w Saragossie” i życiu Jana Potockiego. Uprawia grafikę warsztatową i rysunek. Był autorem ponad 20 wystaw indywidualnych oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Jest laureatem konkursów polskich i zagranicznych. Zdobył między innymi drugą nagrodę w Premio Leonardo Sciascia Amateur d’estampes w 2013, pierwszą nagrodę w konkursie „Grafiteka” 2019, drugą nagrodę podczas 11. Międzynarodowego Triennale Grafiki w Kochi w 2020 roku i pierwszą nagrodę w VII Biennale Grafiki w Valladolid w Hiszpanii. 

Wystawy indywidualne:
1998 -  Galeria Gołogórski, Kraków
1998 - Galeria Na prowincji, Lublin
2003 - Galeria Sztuki Współczesnej, Myślenice
2003 - Muzeum Historyczne m. Krakowa
2004 - Galeria Wydziału Grafiki ASP, Kraków
2004 - Galeria Nautilus, Kraków    
2004 - Galeria Czas, Będzin
2007 - „Mistrz i Małgorzata”, Galeria Nautilus, Kraków
2010 - Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny
2010 - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz
2010 - Galeria Nautilus, Kraków
2011 - Galeria Kreski, Płock 
2011 - „Grafik aus Krakau”, Galerie der Stadtbucherei, Alsdorf, Niemcy
2013 - „Akwafortowe odbicie świata”, Pracownia, Kraków
2013 - „Rękopis znaleziony w Saragossie”, Galeria Nautilus, Kraków
2014 - Museo della Carta e della Filigrana, Fabriano, Włochy
2014 - Fondazione Il Bisonte, Florencja, Włochy
2014 - Scuola Internazionale di Grafica, Wenecja, Włochy
2014 - Galeria M Odwach, Wrocław
2014 - Nowosądecka Mała Galeria
2015 - Pragaleria, Warszawa
2016 - „Akwafortowe Odbicie Świata”, Muzeum Historii Katowic, Dział Grafiki Pawła Stellera
2016 - Galeria Humberta 3, Wystawa Pedagogów Pracowni Miedziorytu krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Kraków
2016 - Warsztat Graficzny, Galeria Vauxhall, Krzeszowice
2017 - Galeria Nautilus, Krakow
2017 - Pragaleria, Warszawa
2017 - Galeria M, Wrocław
2018 - Galeria Engram w Katowicach
2018 - Pragaleria, Warszawa
2019 - National Museum, Pozarevac, Serbia
2021 - Galeria Lufcik, ZPAP Warszawa
2021 - Two of Art, Amsterdam, Holandia

Wystawy zbiorowe i konkursy:
1998 - „Interprint”, międzynarodowa wystawa grafiki studenckiej, prezentowana w Polsce, Irlandii, Holandii, USA i Wielkiej Brytanii
1999 - I Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Wrocław
2000 - Galerie Internationale, Aiseau, Belgia
2000 - Galerie Kunen, Dulmen, Niemcy
2000 - „Dyplom 2000”, Pałac Sztuki, Kraków
2001 - „Mondo Cane”, Jan Fejkiel Gallery, Kraków
2002 - Salon d’Estampa, Madryt, Hiszpania
2002 - „Kunst aus Krakau”, Galeria Kunen, Dulmen, Niemcy
2003- Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Kraków- Moskwa
2004 - „Don Kichot. Współczesna próba interpretacji”, Galeria Dominika Rostworowskiego, Kraków
2005 - „Don Kichot”, Muzeum Narodowe, Kamienica Szołayskich, Kraków, Kowno, Litwa
2006 - „Grafika ze zbiorów krakowskiej ASP 1946- 2006”, Muzeum Książąt Czartoryskich, Kraków
2011 - „Eastern European Printmakers Today”, Muskat Studios Gallery, Brickbottom Gallery, Sommerville (USA) oraz Amazing Things Art Center, Framingham (USA)
2012 - „Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900”. Wystawa zorganizowana z okazji Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
2012 - 2nd International Printmaking Symposium, Bentlage Rheine, Niemcy
2012 –2013 - Ekspozycja w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli
2012 - „Podróżowanie”, Art Meeting Tomaszowice
2012- 2013 - „Visible / Invisible. Print of the XXI Century”, Jan Fejkiel Gallery Collection, Turchin Center for the Visual Arts, USA
2013 - Ist International Exhibition of Printmaking "In Search of the Lost Paradise", Metropolitan Curia of Granada, Hiszpania
2015 - International Print Biennial, Guanlan, Chiny
2015 - Kauno Tarptautine Grafikos Bienale
2015 - „Grafika i Warsztat”, Kraków, Wystawa towarzysząca MTG
2015 - „Grafika z ulicy Humberta”, Lwów, Ukraina
2016 - „Pracownia 3/5”, Galeria Akademia w Bronowicach, Pracownia 
2016 - Wystawa Katedry Grafiki Warsztatowej krakowskiej ASP w Galerii Uniwersytetu Sztuki, Belgrad, Serbia
2018 - 9th Intenational Printmaking Biennial of Douro, Portugalia
2018 - 6th. Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte, Hiszpania
2019 - 7th Guanlan International Print Biennial, Guanlan, Chiny
2019 - „Reality and her fantasies. Contemporary Polish Printmakers”, Reykjanes Art Museum/ Jan Fejkiel Gallery, Islandia
2019 - 2nd International Print Biennale, Erywań, Armenia
2019 - „Exchange Exhibition of Polish Printmaking”, CAFA Art Museum, Pekin, Chiny
2019 - Krakowski Salon Sztuki
2020 - VIIth Bienal Internacional de Grabado Aquaferte, Hiszpania
2020 - 11th Kochi International Triennial, Japonia
2022 - „Tajemniczy Nieznajomi, Szaleni Przyjaciele, Podejrzana Sympatia”, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prezentacja prac twórców związanych z Wydziałem Grafiki w Krakowie
2022 - III Krakowskie Spotkania Artystyczne, Terytoria, Warsztat Graficzny, Galeria Pryzmat.

Nagrody:
1999 - Nagroda D’Ann & Gus’a Mazzocca za najlepszą pracę studencką
1999 - Nagroda Małgorzaty i Andrzeja Zająców za najlepszą pracę studencką
2000 - Nagroda Tadeusza Kulisiewicza za pracę dyplomową
2000 - Grafika Roku (III nagroda za pracę pt. „Bożek Ciężkozbrojny”)
2001 - I nagroda w konkursie na exlibris organizowanym przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu
2002 - Grafika Roku, Grand Prix za „Milites Templi”
2003 - Stypendium Twórcze Miasta Krakowa
2008 - Nagroda Specjalna w konkursie ZPAP „Grafika Miesiąca”
2013 - Premio Leonardo Sciascia amateur d’estampes 7th Edition, druga nagroda
2013 - Kurator wystawy Variografia, Palac Sztuki Kraków

Prace w zbiorach:
- Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
-Biblioteki Narodowej w Warszawie
- Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
- Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
- Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
- Triennale Grafiki w Krakowie
- Salon d’Estampa, Madryt (Hiszpania)
- Il Bisonte Foundation (Włochy)
- Przedstawicielstwa UE (Bruksela, Belgia)


Born in 1974 in Cracow. He is a graduate of Antoni Kenar High School of Fine Arts in Zakopane and the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Cracow. He completed his diploma thesis under the guidance of Professor Stanisław Wejman, and since 2011 he has been working as an assistant in the Copperplate Studio of his Alma Mater. In November 2013, he received his doctorate for a series of prints dedicated to "The Manuscript Found in Saragossa" and the life of Jan Potocki. He practices printmaking and drawing. He was the author of more than 20 solo exhibitions and took part in dozens of group exhibitions. He is the winner of Polish and foreign competitions. He won, among others, the second prize in the Premio Leonardo Sciascia Amateur d'estampes in 2013, the first prize in the 2019 "Grafiteka" competition, the second prize at the 11th International Triennial of Printmaking in Kochi in 2020 and the first prize in the VII Biennale of Printmaking in Valladolid, Spain. 

Solo exhibitions:1998 - Gołogórski Gallery, Cracow
1998 - Na prowincji Gallery, Lublin

2003 - Gallery of Contemporary Art, Myslenice

2003 - Historical Museum of the City of Cracow

2004 - Gallery of the Faculty of Graphic Arts, Cracow

2004 - Nautilus Gallery, Cracow    

2004 - Czas Gallery, Bedzin

2007 – "The Master and Margarita", Nautilus Gallery, Cracow

2010 - Nadwislańskie Museum, Kazimierz Dolny

2010 - Leon Wyczółkowski District Museum, Bydgoszcz
2010 - Nautilus Gallery, Cracow
2011 - Kreski Gallery, Plock 
2011 - "Grafik aus Krakau", Galerie der Stadtbucherei, Alsdorf, Germany
2013 - "Etching reflection of the world", Pracownia, Cracow, Poland
2013 - "The manuscript found in Saragossa", Nautilus Gallery, Cracow
2014 - Museo della Carta e della Filigrana, Fabriano, Italy
2014 - Fondazione Il Bisonte, Florence, Italy
2014 - Scuola Internazionale di Grafica, Venice, Italy
2014 - M Odwach Gallery, Wroclaw, Poland
2014 - Nowosądecka Small Gallery
2015 - Pragaleria, Warsaw
2016 - "Etching Reflection of the World," Museum of the History of Katowice, Department of Graphics of Paweł Steller
2016 - Humberta 3 Gallery, Exhibition of Pedagogues of the Copperplate Studio of the Cracow Academy of Fine Arts, Cracow
2016 - Graphic Workshop, Vauxhall Gallery, Krzeszowice
2017 - Nautilus Gallery, Cracow
2017 - Pragaleria, Warsaw
2017 - Gallery M, Wroclaw
2018 - Engram Gallery, Katowice
2018 - Pragaleria, Warsaw
2019 - National Museum, Pozarevac, Serbia
2021 – Lufcik Gallery, ZPAP Warsaw, Poland
2021 - Two of Art, Amsterdam, Netherlands

Group exhibitions and competitions:
1998 - "Interprint", international exhibition of student graphics, presented in Poland, Ireland, Holland, USA and UK.
1999 - 1st International Drawing Competition, Wroclaw, Poland
2000 - Galerie Internationale, Aiseau, Belgium
2000 - Galerie Kunen, Dulmen, Germany
2000 - "Diploma 2000", Palace of Art, Cracow, Poland
2001 - "Mondo Cane", Jan Fejkiel Gallery, Cracow
2002 - Salon d'Estampa, Madrid, Spain
2002 - "Kunst aus Krakau", Kunen Gallery, Dulmen, Germany
2003- Grand Prix of Young Polish Graphics, Cracow- Moscow
2004- "Don Quixote. A contemporary attempt at interpretation", Dominik Rostworowski Gallery, Cracow
2005 - "Don Quixote", National Museum, Szołayski House, Cracow, Kaunas, Lithuania
2006 - "Printmaking from the collection of the Cracow Academy of Fine Arts 1946- 2006", Museum of the Czartoryski Princes, Cracow
2011 - "Eastern European Printmakers Today", Muskat Studios Gallery, Brickbottom Gallery, Sommerville (USA) and Amazing Things Art Center, Framingham (USA)
2012 - "Multiplicity in Unity. Intaglio Techniques in Poland after 1900". Exhibition organized on the occasion of the International Triennial of Printmaking in Cracow. Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz
2012 - 2nd International Printmaking Symposium, Bentlage Rheine, Germany
2012 -2013 - Exhibition at the Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union in Brussels
2012 - "Traveling", Art Meeting Tomaszowice
2012- 2013 - "Visible / Invisible. Prints of the 21st Century", Jan Fejkiel Gallery Collection, Turchin Center for the Visual Arts, USA
2013 - Ist International Exhibition of Printmaking "In Search of the Lost Paradise", Metropolitan Curia of Granada, Spain.
2015 - International Print Biennial, Guanlan, China
2015 - Kauno Tarptautine Grafikos Bienale
2015 - "Graphics and Workshop", Cracow, MTG accompanying exhibition.
2015 - "Graphics from Humbert Street," Lviv, Ukraine
2016 - "Workshop 3/5", Bronowice Academy Gallery 
2016 - Exhibition of the Department of Printmaking of the Academy of Fine Arts in Cracow at the Gallery of the University of Arts, Belgrade, Serbia
2018 - 9th Intenational Printmaking Biennial of Douro, Portugal
2018 - 6th. Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte, Spain
2019 - 7th Guanlan International Print Biennial, Guanlan, China
2019 - "Reality and her fantasies. Contemporary Polish Printmakers", Reykjanes Art Museum/ Jan Fejkiel Gallery, Iceland
2019 - 2nd International Print Biennale, Yerevan, Armenia
2019 - "Exchange Exhibition of Polish Printmaking", CAFA Art Museum, Beijing, China
2019 - Cracow Art Salon
2020 - VIIth Bienal Internacional de Grabado Aquaferte, Spain
2020 - 11th Kochi International Triennial, Japan
2022 - "Mysterious Strangers, Crazy Friends, Suspicious Sympathy", Academy of Fine Arts in Gdansk. Presentation of works by artists associated with the Faculty of Graphic Arts in Krakow
2022 - IIIrd Krakow Art Meetings, Territories, Graphic Workshop, Pryzmat Gallery.

Awards:
1999 - D'Ann & Gus Mazzocca Award for the best student thesis
1999 - Margaret and Andrew Hare Award for the best student thesis
2000 - Tadeusz Kulisiewicz Award for thesis work
2000 - Graphics of the Year (third prize for the work entitled "Heavy-armed Bożek")
2001 - First prize in the exlibris competition organized by the Raczynski Library in Poznan
2002 - Graphics of the Year, Grand Prix for "Milites Templi"
2003 - Creative Scholarship of the City of Cracow
2008 - Special award in the ZPAP competition "Graphics of the Month"
2013 - Premio Leonardo Sciascia amateur d'estampes 7th Edition, second prize
2013 - Curator of the exhibition Variography, Palac Art Cracow

Works in the collection of:
- Academy of Fine Arts in Cracow
-National Library in Warsaw
- Raczynski Library in Poznan
- The Historical Museum of the City of Cracow
- District Museum in Bydgoszcz
- Triennale of Graphics in Cracow
- Salon d'Estampa, Madrid (Spain)
- Il Bisonte Foundation (Italy)
- EU Delegations (Brussels, Belgium)


 

BOŻEK Kacper nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących