Krzysztof Franaszek. Morfa


28.09.2023 - 01.10.2023

Indywidualna wystawa Krzysztofa Franaszka zatytułowana Morfa obejmie instalacje świetlne, obiekty z asfaltu i rzeźby ceramiczne. Morfa u istot żywych to jednostka systematyczna, która wykazuje odchylenia od zasadniczego typu. Franaszek w swojej praktyce artystycznej podejmuje tematykę związaną z egzystencją człowieka w zurbanizowanej przestrzeni miasta. Inspiruje się miastem jako żywym tworem, którego krwiobieg wyznaczają asfaltowe drogi, okablowania elektryczne i ciągi samochodów. Z drugiej strony powracającym motywem w jego twórczości są syntetyczne kształty zaczerpnięte z przyrody, które mamią potencjałem cennego znaleziska, budzą obawę przed zagrożeniem i skrywaną tajemnicą. Krzysztof Franaszek zgłębia zagadnienia związane z naturalnym cyklem życia i śmierci, kreacji i destrukcji. Tworzy ceramiczne hybrydy, wielokształtne istoty, które skłaniają do głębszego namysłu nad możliwościami ludzkiej kreacji oraz jej koegzystencji z siłami natury.

Organizator wystawy: Galeria Le Guern

Wystawa w ramach Warsaw Gallery Weekend 2023 >>

Audi City Warszawa

Plac Trzech Krzyży 10/14

00-535 Warszawa

28.09.2023 - 01.10.2023

wernisaż

29.09.2023

19:00