BRUEGEL w towarzystwie / Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie


04.10.2019 - 03.11.2019

Ilustracja: Johannes i Lucas Doetecum wg Pietera Bruegla Starszego, Krajobraz alpejski, akwaforta, Gr.Ob.Nid.3291 MNW

Z okazji przypadającej w tym roku 450. rocznicy śmierci Bruegela oraz 350. rocznicy śmierci Rembrandta MNW wpisuje się w międzynarodowe obchody uczczenia obu artystów, organizując dwa odrębne pokazy ich grafik. Zaprezentowane zostaną dzieła od najwcześniejszych po dojrzałe, najwybitniejsze – wszystkie pochodzące z czasów życia artystów (a nie, jak to się czasem zdarza w przypadku grafiki, odbitki wykonane z zachowanych płyt znacznie później, sto i więcej lat po śmierci twórcy).

Na wystawie poświęconej Bruegelowi Starszemu – obok Polowania na dzikie króliki – będzie można zobaczyć ponad 30 rycin według jego rysunków, wykonanych przez antwerpskich rytowników, z którymi współpracował. Dzieła o zróżnicowanej tematyce ukazują nowatorskie rozwiązania w zakresie pejzażu, inne – utrzymane w konwencji alegorii – są uniwersalną przypowieścią o świecie, sceny rodzajowe zaś wprowadzają widza we współczesne artyście realia (kiermasz, odpust, codzienne życie wsi). Dowcip, znakomite obserwacje, umiejętności techniczne powodowały, że był i jest Bruegel jednym z ulubieńców zarówno koneserów sztuki, jak i szerokiej publiczności. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. Polowanie na dzikie króliki, Przypowieść o Dobrym Pasterzu, Przypowieść o Pannach Mądrych i Głupich, Zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny, Alchemik, Kiermasz św. Jerzego oraz prace z cyklów Siedem cnót oraz Wielkie pejzaże. Wybór został poszerzony o niewielką prezentację źródeł inspiracji, jakimi były prace Hieronima Boscha oraz przykładowe ryciny powstałe według rysunków Bruegela, lecz nieco później, już po jego śmierci. W tej grupie znajduje się dzieło wyjątkowe: jedyny zachowany egzemplarz cyklu Małe pejzaże, dokumentujący pierwotny układ kompozycji.
 
Kuratorka: Joanna A. Tomicka
Muzeum Narodowe w Warszawie
+48 22 621 10 31, +48 22 629 30 93

Al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

04.10.2019 - 03.11.2019