Bartłomiej Hajduk, Tomasz Mróz, Teofil Ociepka - Słońce było pierwsze


28.09.2023 - 25.11.2023

Wystawa grupowa, dla której punktem wyjścia jest twórczość Teofila Ociepki. Oprócz dzieł śląskiego artysty, galeria zaprezentuje prace Barta Hajduka i Tomasza Mroza. Celem wystawy jest wpisanie obrazów Ociepki w kontekst współczesnej sztuki, a jednocześnie zrezygnowanie z ich dotychczasowego etnograficznego ujęcia. Prace Ociepki stanowią trzon prezentacji i jednoczesne odniesienie dla przygotowanych specjalnie na tą okazję dzieł Barta Hajduka i Tomasza Mroza. Prace obydwu artystów pomogą w ujęciu problemowym twórczości malarza poprzez skupienie się na ikonografii jego prac, jak i wątkach powracających w jego twórczości – astrologii, fantastyce, duchowości. Wystawa stanowi próbę umiejscowienia dorobku Teofila Ociepki w ramach historii sztuki, ujmując go szerzej niż jedynie kategoria twórczości nieprofesjonalnej, oraz nawiązania międzypokoleniowego dialogu między nim, a zaproszonymi artystami.

Wystawa w ramach Warsaw Gallery Weekend 2023 >>

Zdjęcie: Bartłomiej Hajduk, Słońce było pierwsze, 2023, kredka na papierze

Galeria Monopol
22 273 65 83

ul. Marszałkowska 34

00-554 Warszawa

28.09.2023 - 25.11.2023