Wernisaż wystawy Zbigniewa Makowskiego "Malowanie metaforami"

Wernisaż: 2019-05-22 19:00


22 maja 2019 odbyło się otwarcie wystawy Zbigniewa Makowskiego w Galerii Opera, w Teatrze Narodowym w Warszawie. Wystawa nosi tytuł "Malowanie metaforami" i prezentuje prace artysty, które wywodząc się z rysunku i korespondując ze słowem tworzą podstawę wypowiedzi twórczej Makowskiego. Jak pisze Waldemar Dąbrowski, Dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej we wstępie do katalogu wystawy:

 

"Dzieła Zbigniewa Makowskiego, nieoczywiste i magnetyczne w swej atrakcyjności wizualnej, liryzmie, ciągu zaszyfrowanych znaczeń, prowadzą nas ku tajemnicy, a my chętnie podążamy drogą, wyznaczaną nam przez wyobraźnię i wrażliwość artysty. To kreacje budowane na rysunku, słowie, geście, wielowymiarowe w technice, kompozycji i wyrazie. Czerpiąc z bogactwa naszych tradycji kulturowych, sięga twórca zarówno po znak czysto plastyczny: figury postaci, pozornie szkicowe portrety przedmiotów i miejsc, perspektywę odległych krajobrazów – jak i znak językowy, kreśląc łuk pomiędzy komunikacją werbalną a wizualną. Tekst w jego kompozycjach odgrywa niezwykle istotną rolę, wskazując ścieżki interpretacyjne i otwierając nowe płaszczyzny spotkania z dziełem; artysta lubi w tekst właśnie – będący niekiedy rozbudowanym tytułem pracy – wpisać przesłanie, obejmujące daleko więcej niż ta jedna, wielowymiarowa także, płaszczyzna, na którą spoglądamy."

 

Wystawę można odlągać do 30 czerwca 2019.

 Galeria prac


Powrót