Pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja o sztuce artystów głuchych

Wernisaż: 2015-11-07 10:00


Pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja o sztuce artystów głuchych odbyła się 7 listopada 2015 roku w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.
Celem konferencji była prezentacja sztuki głuchych z różnych punktów widzenia, w tym socjologicznego, kulturowego czy ekonomicznego itp. jako wyjątkowego zjawiska, choć mało znanego zjawiska historii sztuki dawnej i współczesnej.
Co pokazała konferencja? Przede wszystkim potrzebę rozmowy o sztuce i uczestnictwie w kulturze osób g/Głuchych. Na konferencję przyjechali uczestnicy i prelegenci z Europy, między innymi z Chorwacji, Rumunii, Francji, Litwy. Dzielili się swoimi doświadczeniami artystycznymi i doświadczeniami w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych dla g/Głuchych. Poruszono tematy związane z historią sztuki dawnej, ze zdobywaniem finansów na projekty artystyczne osób głuchych, z tworzeniem międzynarodowego słownika artystów głuchych, z organizacją wydarzeń kulturalnych i dostępnością wydarzeń kulturalnych dla głuchych.
Istnieje wyraźna potrzeba tworzenia i zapisu historii sztuki g/Głuchych. Wykłady konferencyjne pokazały, że sztuka g/Głuchych jest różnorodna i potrzebuje kompleksowej analizy i historycznego kontekstu w świetle coraz
bardziej świadomego ruchu g/Głuchych w kierunku przełamywania barier w świecie słyszących. Zarówno dla środowiska g/Głuchych jak i osób słyszących, ważna jest dalsza dyskusja o potrzebach, doświadczeniach, wymiana poglądów i określenie miejsca g/Głuchych w szeroko rozumianej kulturze jako odbiorców tej kultury, ale też twórców.


Fotorelacja

Galeria prac


Powrót