Michał Slezkin - wideo, obiekt - BWA w Zielonej Górze
W Galerii BWA w Zielonej Górze trwa wystawa "Jeden" Michała Slezkina. Tworzą ją: monolityczny obiekt "Jeden", obraz-emanacja tego obiektu i film video "Jeden SlezkinRemix". Wystawa jest skondensowana, dwuchromatyczna, w typowych dla Slezkina barwach: czerni i specyficznych odcieniach czerwieni. Centralnym elementem jest rzeźba żywiczna, z wnętrza której prześwieca intensywna czerwona barwa. 

Opisanie twórczości Slezkina wydaje się być dla krytyków często kłopotliwe. Nie sposób pisać o sztuce Slezkina nie pisząc o sobie, artysta ma specyficzny dar sięgania głęboko w psychikę oglądających. Slezkin poprzez swoją sztukę wyraża niepowtarzalny sposób doświadczania wszechświata. Istotą jego kreacji zdaje się być wywoływanie czegoś co do tej pory nie istniało w widzialnej formie. Proces w którym jego obiekt może się wyklarować wymaga wytworzenia miejsca wewnętrznej ciszy w sobie, z której ostatecznie wynika energia, która zostaje zaklęta w dziele. Artysta i przedmiot pozostają w stanie ciągłego, intensywnego, niewytłumaczalnego rezonansu. 

Fenomen tej wystawy polega na tym, że Slezkin stawia przed nami tylko jeden obiekt, istniejący we własnej formie oraz przetworzony. Jest on kwintesencją jakiegoś podstawowego doznania, tak jak by był wytworem sztuki pierwotnej. Czym jest monolit Slezkina? Wcześniejsze prace kierują w stronę spokoju i ukojenia. Dla "Biosfery" doskonałym towarzyszem była cisza przenikająca galerię i pusta przestrzeń. Tamtej wystawie - powściągliwej, przesyconej treścią i świadomością - towarzyszyło silne doświadczenie duchowości i estetyki bliskiej japońskim mistrzom Zen. Natomiast w "Jeden" wyraźne jest zagęszczenie i jakaś złowrogość. W "Jeden" obecny jest dźwięk. Film video - jest tłoczny, pokazuje wiele przenikających się obrazów, wcale nie prostych ani jednoznacznych. Video ujawnia źródła inspiracji Slezkina. Jakim elementem wewnętrznej integralności, jaką niewątpliwie charakteryzuje się twórczość Slezkina, jest "Jeden"? W kontekście filmu video - nie zrealizowanego co prawda wyłącznie przez Slezkina, ale przy udziale trzech innych artystów - "Jeden" jest etapem oczyszczania. Monolit jest niczym kamień wydalony z organizmu. Zawiera w sobie samotność, winę, biologię, pęd ku śmierci, straszliwy, zdeformowany świat, mroczną tajemnicę egzystencji, uwarunkowanie przez zło. To wszystko ulega oczyszczeniu i przekształceniu. Kiedy obcuje się z monolitem po raz drugi jest on przesycony zupełnie czym innym. Staje się jednym z podstawowych mitologemów - axis mundi, osią świata nadającą mu ład. To od niego rozwija się obszar życia, obszar oswojony i bezpieczny. W nim koncentrują się moce witalne. "Jeden" jest więc maszyną do transformacji tego, co nieoswojone i złowrogie w to co sakralne i bezpieczne.
 

 
 
 
 
 

 Wybrane prace:
   
    

 


  

  

 
  
 Nota biograficzna: 

        

Michał Slezkin - urodzony 12 lipca 1960 w Warszawie. Studia na ASP w Warszawie na wydziale grafiki w latach 1982- 1989. plakat w pracowni prof. Macieja Urbańca, malarstwo w pracowni Teresy Pągowskiej.

Wystawa czynna do 18 marca 2007

________________________________
Tekst: sj
Relacja przygotowana przez Artinfo.pl                   Galeria prac


Powrót