Malarstwo polskie XXI w. - Galeria Sztuki Zachęta
Od 16 grudnia w warszawskiej Zachęcie prezentowany jest projekt kuratorski dyrektora galerii dr Agnieszki Morawińskiej. Jej koncepcja - pokazanie malarstwa polskiego dopiero co rozpoczętego stulecia - na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać nieinnowacyjna, jednak w rzeczywistości otwiera pole dla bardzo ciekawej i potrzebnej dyskusji. Podstawowym pytaniem jest, czy(m) jest malarstwo w XXI wieku? 

Zaprezentowanie twórczości ponad 60 artystów nie jednego pokolenia: malarzy, vlepkarzy, performerów, twórców video w jakiś sposób diagnozuje sytuację. Po pierwsze wyraźnie wskazuje, że nie da się już wyodrębnić tradycyjnej techniki malarskiej jako formalnie spójnego medium wśród wielu rodzajów sztuk wizualnych. Artyści, aby osiągnąć spójność przekazu muszą sięgać po wiele form naraz. Jednak są i ci, którzy pozostają przy sztalugach i płótnie. O tych Agnieszka Morawińska mówi: "Dzisiejsze malarstwo znajduje sens w codzienności, powtarzalności, fragmentaryczności, w zabawach ze stylami historycznymi, nie aspiruje do tradycyjnie pojmowanego piękna, a wręcz przeciwnie, konceptualne gry artystów polegają na operowaniu konwencjonalną ładnością albo brzydotą jako nośnikami treści, dopuszczają kicz, kiepski warsztat i złe malowanie."

Wystawa pokazuje również, że wyjście poza działanie stricte w sferze kultury obrazu łączy się często z podejmowaniem przez artystów agresywnego, krytycznego dialogu z rzeczywistością społeczną lub wielkich wypraw konceptualnych - poszukiwaniem sensu przez duże "S". Z tego powodu cele stawiane malarstwu uległy rewizji. Efektem procesu malowania nie jest już pojedynczy artefakt, ale cała ideosfera, do której on odsyła. 
Wystawa w Zachęcie jest jedną z najciekawszych propozycji przekroju przez sztukę współczesną, jednocześnie prezentująca bardzo dużo obrazów wielu twórców. Towarzyszy jej cykl spotkań z artystami.

Artyści, których prace są prezentowane na wystawie: Basia Bańda, Kuba Bąkowski, Andrzej Bielawski, Cezary Bodzianowski, Agata Bogacka, Rafał Bujnowski, Tomasz Ciecierski, Ignacy Czwartos, Oskar Dawciki, Jan Dobkowski, Edward Dwurnik, Pola Dwurnik, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Jarosław Fliciński, Stefan Gierowski, Grupa noBrain: Monika Waraxa, Jakub Budzyński, Bożena Grzyb-Jarodzka, Łukasz Huculak, Piotr Janas, Paweł Jarodzki, Maria Kiesner, Łukasz Korolkiewicz, Tomasz Kozak, Dominik Lejman, Robert B. Lisek, Wojciech Łazarczyk, Marcin Maciejowski, Rabert Maciejuk, Bartek Materka, Anna Mierzejewska, Jarosław Modzewlewski, Marzanna Morozewicz, Anna Myca, Paulina Ołowska, Roman Opałka, Anna Ostoya, Włodzimierz Pawlak, Dorta Podlaska, Zbigniew Rogalski, Agnieszka Rzepka, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Jacek Sempoliński, Krzysztof Skarbek, Marek Sobczyk, Michał Stachyra, Kamil Stańczak, Paweł Susid, Marek Szczęsny, Grzegorz Sztwiertnia, Małgorzata Szymankiewicz, Maciej Świeszewski, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Aleksandra Waliszewska, Krzysztof Wałaszek, Julita Wójcik, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Karolina Zdunek, Jakub Julian Ziółkowski, Maria Zuba.

 
 
 
 
 
 
 

 Wybrane prace:
   
    

 


  

  
  
     
     
  

 
  

Wystawa czynna do 25 lutego 2007

________________________________
Tekst: sj
Relacja przygotowana przez Artinfo.pl                   Galeria prac


Powrót