Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 9 rozstrzygnięte!

Wernisaż: 2017-10-05 19:00


Organizowane w tym roku Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko jest już dziewiątą edycją projektu realizowanego od 2001 roku przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku. Założeniem festiwalu jest promocja dokonań środowiska artystycznego młodego pokolenia, któremu galeria zamierza stworzyć platformę komunikacyjną do zaprezentowania i skonfrontowania swoich postaw oraz dokonań. Stąd też w ramach biennale - poza ekspozycjami - odbywają się spotkania oraz panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych krytyków i teoretyków sztuki.

Wyselekcjonowane do wystawy prace unaoczniają - jak się wydaje - dość wyraziście stan i kondycję młodej polskiej sztuki. I chociaż Rybie Oko ujawnia w tej prezentacji sporą różnorodność postaw, nie trudno dostrzec spektrum idei i kluczowe wątki spajające twórczość młodych artystów. Intrygujący jest fakt, że poza pracami reflektującymi problematykę egzystencji, zwłaszcza prywatności i intymności, pojawiają się wreszcie realizacje tematyzujące i interpretujące aktualną rzeczywistość społeczną czy też redefiniujące przeszłość i naszą tożsamość. Niezależnie od tego nie brak jednak dzieł w sposób świadomy i formalistyczny odwołujących się do niegdysiejszych estetyk i stylistyk. Ten ostatni przypadek dotyczy nie tylko kontekstu samej sztuki, ale generalnie całej ikonosfery. Młodzi artyści nadal dość często łączą bądź trawestują rozmaite tendencje i środki wyrazu, co sprawia, że twórczość ta pozostaje ciągle wyrazem postmodernistycznego myślenia w kategoriach świata kalejdoskopu. W kontekście formalnym sztuka ta nie stroni ani od abstrakcji ani od figuracji. To, co wydaje się, pewnym znakiem czasu to dominacja tzw. nowych mediów - zwłaszcza wideo oraz fotografii.

W 2017 roku biennale zostało zorganizowane w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Kameralnej, Baszty Czarownic w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
 
Lista uczestników Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 9: Agnieszka Antkowiak, Martyna Czech, kolektyw Czy to warto (Natalia Dołgowska & Michalina Musielak (kolektyw), Wojciech Gąsiorowski, Ewa Kubiak, Kamil Kukla, Magdalena Lazar, Agnieszka Mastalerz, Tymon Nogalski, Krzysztof Piętka, Jana Shostak, Grzegorz Stefański, Tytus Szabelski, kolektyw Trzecie (Maciej Szczęśniak & Sara Piotrowska) i Katarzyna Szymkiewicz.
 
Lista nagrodzonych artystów:
Grzegorz Stefański - Nagroda Główna Grand Prix w wysokości 25.000 zł; zdobywca nagrody otrzymał także zaproszenie na miesięczną rezydencję w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce; 
Agnieszka Antkowiak - Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 9.000 zł; 
Jana Shostak - Nagroda Prezydenta Miasta Słupska w wysokości 1.000 zł. (za projekt realizacji projektu w przestrzeni publicznej miasta Słupsk);
Katarzyna Szymkiewicz - Nagroda Burmistrza Miasta Ustki w wysokości 3.000 zł; 
Krzysztof Piętka, Kamil Kukla i Magdalena Lazar - wyróżnienia każde w wysokości 1000 zł ufundowane przez sponsorów.
Nagrodę Dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w postaci zaproszenia do indywidualnej wystawy w jednym z trzech salonów wystawienniczych BGSW w roku 2018 otrzymał Maciej Szczęśniak & Sara Piotrowska (kolektyw).

Powrót