Wróć do artystów
BZ
Producent drewnianych kamer atelierowych we Lwowie w począykach XX w. Propagator fotografii. W 1904r. zaczął wydawać czasopismo "Gazeta Fotograficzna", której wyszły cztery numery; nie zachowała sie w ani jednym egzemplarzy, a wiadomo o niej ze wzmianek w "Wiadomościach Fotograficznych", a także w wydanej przez samego Brodkowskiego broszurze dla początkujących.
BRODKOWSKI Zygmunt nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących