Wróć do artystów
ZZ
W latach 1945-48 studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogicznym. Po przeniesieniu się w 1948r. na Wydział malarstwa studiowała do 1951r. na ASP w Warszawie. Usunięta z Uczelni z powodów politycznych, przeniosła się na ASP w Krakowie na Wydział Malarstwa i Tkaniny do prof. Stefana Gałkowskiego. po ukonczeniu studiów w 1957r. podjęła pracę dydaktyczną w średnim szkolnictwie artystycznym. We własnej twórczości artystycznej preferuje klasyczne techniki tkackie. Brała udział w licznych wystawach krajowych.
ZUCHOWICZa Zofia nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących