Wróć do artystów
Pochodzi z Lwowa na Ukrainie. Jest absolwentem Ukraińskiej Akademii Drukarstwa na wydziale Grafika i Design. W latach 2007-2010 pracował dla Filharmonii Lwowskiej jako artysta-grafik. W Polsce uczestniczy w programie stypendialnym Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego "Gaude Polonia" i realizuje projekt : "Opracowanie i wdrożenie plakatu w instytucjach edukacyjnych w
Warszawie".
FILEVYCZ Yarko nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących