Wróć do artystów
Ur. w Mozyrze, obwód homelski. W roku 1989 ukończyła Białoruski Państwowy Instytut Artystyczno-Teatralny, Wydział Grafiki. Od 1991 roku jest członkiem Białoruskiego Związku Malarzy. Laureatka kilku nagród, w tym nagrody „Za twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki” im. A. Dubko w roku 2004.Jej prace znajdują się w Narodowym Muzeum Sztuki Białorusi, Grodzieńskim Historyczno-Archeologicznym, Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku, w zbiorach Białoruskiego Związku Malarzy. Mieszka i pracuje w Grodnie. Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Mińsku, Brześciu, Grodnie, Wrocławiu, Genewie, Limoges we Francji, San Benedetta del Toro i Fivizzano we Włoszech. 
 Walentyna Szoba w serii prac pod nazwą „Zabawy z księżycem” narzuca nam na plecy zaczarowany płaszcz nocy i prowadzi za sobą w nieokreśloną przestrzeń, która leży poza granicami realnego świata. (…) W pracach artystki prawie fizycznie odczuwa się płynność czasu: poruszają się okręty, płyną dźwięki, unoszą się królewny, przeistaczają się ciała niebieskie, ukazując się to młodym sierpem, to pełnią księżyca. (…) W pracach artystki obecne jest „wielkie duchowe niebo” jako podstawa istnienia człowieka. Nieprzypadkowo porównuje się prace Walentyny Szoby do dzieł Marca Chagalla, w których poruszał się po niebie razem z nieważkimi zakochanymi, miasteczkowymi: skrzypkiem, kogutem, krową, kozą... A księżyc ponad ich głowami przypominał mu, że świeci on również i nad rodzimym Witebskiem. (…)
SZOBA Walentyna nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących