Wróć do artystów
AV

AMERLING VON Friedrich

(1803 - 1887 ?)
Dodaj do listy życzeń
(1)
Jako młody chłopiec rozpoczął w 1815 r. studia w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu i kontynuował je do 1824 r. Przez następne dwa lata uczył się w akademii praskiej, a w 1827 r. udał się do Londynu, aby osobiście poznać wybitnego portrecistę Sir Thomasa Lawrence'a (1769 - 1830). Pobyt w Anglii utwierdził go w wyborze kariery artystycznej, jaką wiązał z malarstwem portretowym i dał możliwość odbycia wnikliwych studiów nad angielskim portretem XVIII i początków XIX stulecia. Pewien znaczący wpływ w jego drodze artystycznej miały również pobyty w Paryżu i w Rzymie. Po powrocie do Wiednia wykonał w latach 1832 - 33 wspaniały reprezentacyjny Portret cesarza Franciszka I (Kunsthistirisches Museum, Wiedeń), co zapoczątkowało jego reputację wybitnego portrecisty. Malował portrety indywidualne i zbiorowe, arystokracji i zamożnego mieszczaństwa, przedstawicieli rodziny królewskiej i artystów. Do jego pracowni przychodzili bardzo licznie cudzoziemcy przebywający w Austrii, posiadanie portretu pędzla Amerlinga, było w drugiej i trzeciej ćwierci XIX stulecia, nie tylko wyrazem mody, ale też koniecznym dowodem przynależności do elity towarzyskiej. (...) Twórczość Amerlinga uznawana jest dzisiaj za jedno z najistotniejszych osiągnięć sztuki portretowej.
AMERLING VON Friedrich nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących