Wróć do artystów
GV

Grupa VIDEOPUNKT

(2008)
Dodaj do listy życzeń
(0)
video - (czyt. wideopunkt) 
 

video – Warsztat Nowych Mediów to koło naukowe powołane przy PWSFTViT latem 2008 roku przez studentów tworzących realizacje wideo. Obecnie do grupy należy 27 osób z PWSFTViT, ASP Łódź, ASP Warszawa oraz londyńskiego University of Westminster.

video -  to rodzaj awangardy sytuacyjnej, to nowe możliwości dla twórców oraz dla publiczności; po wtóre to ciągła eksploracja samych możliwości medium. video - to miejsce styku i dojrzewania różnorodnych postaw twórczych, których wspólna energia daje siłę wpływania na rzeczywistość większą niż działanie w pojedynkę.


“ Jesteśmy kooperatywą twórców, gdzie zamiast artystycznej jednomyślności łączy nas coś o wiele ważniejszego - chęć redefinicji rzeczywistości, w której żyjemy i funkcjonujemy. Do zaznaczenia swej twórczej obecności wykorzystujemy nie tylko sytuacje „stare", klasyczne – festiwalowe i galeryjne, ale też aktywnie szukamy nowych sposobów funkcjonowania sztuk wizualnych. Kreując nowe sytuacje będziemy wykorzystywać niedostrzeżone możliwości nowych mediów oraz potencjału przestrzeni – zarówno tej zamkniętej oraz otwartej, publicznej.”

Za pomocą video chcemy wyzwolić drzemiącą w poszczególnych jednostkach energię twórczą. Działanie w grupie pozwala nam spotkać się z szerszą niż dotąd widownią oraz stanowi ważny impuls do rozwoju dalszej drogi twórczej i naukowej. Dzięki zapleczu merytorycznemu i organizacyjnemu Szkoły Filmowej, jak również wsparciu zewnętrznych instytucji / sponsorów chcemy możliwie najpełniej wykorzystać swobodę twórczą, jaką nowe media oferują na skalę do tej pory niespotykaną.

Czerpiąc z podbudowy merytorycznej jaką zapewniła nam Szkoła, w tym jej ważnych dokonań w zakresie filmu eksperymentalnego lat 70tych (Warsztat Formy Filmowej), dokładając nasze doświadczenia, wrażliwość i wyobraźnię - chcemy wypracować własne
i oryginalne widzenie świata wykorzystując nowoczesne techniki elektronicznego zapisu obrazu i dźwięku.
 
Działalność video obejmuje:
- Pokazy wideo i filmu eksperymentalnego wychodzące poza zakres zajęć Szkoły Filmowej, zarówno prac własnych, jak i ważnych twórców światowych – dyskusji o podjętych w pracach tematach i sposobach realizacji, analizie języka, struktur i ideologii nowych mediów;
- Organizację spotkań autorskich i paneli dyskusyjnych z twórcami, krytykami
i organizatorami życia kulturalnego i artystycznego;
- Rozwój umiejętności warsztatowych członków video związanych z własnymi realizacjami filmowymi poprzez udział w zorganizowanych szkoleniach oraz wymianie doświadczeń pomiędzy członkami (np. montaż elektroniczny, tworzenie sfery audio, techniki i metody prezentacji prac, kompresja obrazu, etc.);
- Rozwój myśli krytycznej i teoretycznej w obszarze obrazu współczesności w sztuce;
- Współpracę z wiodącymi instytucjami kultury i sztuki, w tym z muzeami, galeriami, innymi uczelniami artystycznymi – krajowymi i zagranicznymi;
- Organizację wyjazdów na ważne wydarzenia artystyczne związane ze sztuką współczesną i nowymi mediami;
- Prowadzenie platformy komunikacyjnej – strony internetowej, forum dyskusyjnego, prezentacji prac i twórców on-line;
- Publikację tekstów krytycznych oraz opisów interesujących realizacji twórczych – zarówno we własnych zeszytach video, jak również w krajowej i zagranicznej prasie oraz w zewnętrznych opracowaniach zbiorczych;
- Udzielanie wsparcia studentom i pracownikom naukowym naszej i innych uczelni, których praca teoretyczna czy praktyczna (np. prace dyplomowe) mieścić się będą w zakresie rozwijanym przez video zagadnień;
- Wspólny udział w festiwalach, przeglądach i pokazach;
- Prowadzenie archiwum filmów wideo przy PWSFTViT i cyklicznych publikacji najważniejszych prac;
- Stworzenie biblioteki pozycji związanych z wideo i nowymi mediami oraz nowoczesnej myśli krytycznej i teoretycznej.

Łódź / Warszawa
14 lipca 2008


Członkowie grupy:
PWSFTviT:
Kasjan Borkowski
Przemysław Brynkiewicz
Karolina Breguła
Ola Buczkowska
Maciek Byczkowski
Ewa Ciechanowska
Maciej Cioch
Paweł Dąbrowski
Paweł Dębski
Monika Golisz
Mateusz Heldwein
Michał Jankowski
Szymon Krzyżanowski
Maciej Łabudzki
Tomasz Mażewski
Łukasz Niewiadomski
Tomasz Popakul
Zbigniew Sejwa
Adam Stefaniak
Piotr Szczepanowicz
Agnieszka Szuścik
Ziemowit Trzcinski
Kuba Wroński
Maria Wytrykus
Cezary Zacharewicz
Marzena Zawojska
Arek Dybel
Dorota Zyguła

ASP w Łodzi:
Emilia Kuryłowicz
Monika Masłoń

ASP w Warszawie:
Agata Groszek
Małgorzata Suwała
Anna Troszkiewicz

Uniwersystet Warszawski
Aleksandra Hirszfeld

University of Westminster , School of Media, Arts and Design:
Rafał Rakoczy

(aktualizacja: 1 kwietnia 2009 roku)
Grupa VIDEOPUNKT nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących