Wróć do artystów
Vidas Bivenis urodzony w Ignalina na Litwie w 1977 roku. Mieszka i pracuje w Wilnie. Od 2007 jest członkiem Związku Litewskich Artystów Fotografików. Jego prace były wystawiane na wielu wystawach i festiwalach, m.in. we Francji i Litwie. W październiku 2008 roku jego wystawa “7th day” zostanie zaprezentowana w Japonii.
Vidas Bivenis jest autorem następujących cykli “6th day” (2005), “Resist” (2005), “7th day” (2006), “Fears” (2006), “Knowledge” (2006), “Focus-Pocus” (2006), The Sea (2006) (w ramach Dni Wilna zaprezentuje wybrane prace z cykli: „6th day”, „7th day”, „The Sea”oraz „Fears”).

Głównym przedmiotem obserwacji Bivenisa jest człowiek i woda. Według artysty woda jest medium, które odsłania ludzkie uczucia i emocje. Woda na jego zdjęciach uosabia walkę pomiędzy dobrem i złem, strachem i odwagą, zagrożeniem i spokojem.
Sam autor tak mówi o swoich pracach: „jest to jakby opowieść o ludzkiej egzystencji, na którą głęboki i szczególny wpływ ma natura, w taki sam sposób jak na nasze życie wpływają relacje międzyludzkie, między obcymi ludźmi, przyjaciółmi, a także nami samymi i naszym stanem umysłu.
BIVEINIS Vidas nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących