Wróć do artystów
DT

DMOCHOWSKI Tadeusz Jan

Dodaj do listy życzeń
(1)
urodził się w 1856 roku w Ostrzycy, zmarł w 1930 roku w Wilnie. Spokrewniony z malarzem W. Dmochowskim, u którego mieszkał w czasie studiów. Uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Kamińskiego, brał też lekcje u E.M. Andriollego. Od 1880 roku był wolnym słuchaczem w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Następnie udał się do Paryża i prawdopodobnie uczęszczał do Académie Julian i do Wiednia gdzie kształcił się H. Makarta. Zaprojektował dwa witraże dla Kościoła Mariackiego. W latach 1895-1916 pracował w Szkole Rysunkowej Cesarskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych jako nauczyciel rysunku i zasad ornamentu. Uprawiał malarstwo historyczne, portretowe i pejzażowe, ale wystawiał rzadko. Reprodukcje jego prac publikowano jednak w czasopismach. Wykonywał rysunki i litografie dla petersburskich periodyków "Oskołki" i "Now" na motywach dzieł rosyjskich pisarzy. Częśukazała się także w polskiej prasie. Publikował artykuły o tematyce artystycznej. Jako wybitny znawca heraldyki współpracował z "Kwartalnikiem Litewskim". W 1920 roku przeniósł się do Wilna gdzie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego nauczał rysunku.
DMOCHOWSKI Tadeusz Jan nie posiada obiektów w wynikach