Wróć do artystów
DĘBSKI Tadeusz

DĘBSKI Tadeusz

(ur. 1950, Warszawa)
Dodaj do listy życzeń
(0)

Tadeusz Dębski maluje obrazy od 10 lat. W tym czasie wykonał ok 700 obrazów z czego 600 znalazło nabywców na całym świecie. Obrazy prezentowane są tylko w jego galerii autorskiej w Wilanowie oraz na spektakularnych wystawach.
Maluje farbami olejnymi i akrylowymi na płótnie i płytach, przeważnie duże formaty. Wiele obrazów Tadeusza Dębskiego znajduje się w miejscach publicznych.
Na każdym obrazie - który jest zawsze kompozycją kwiatową /roślinną/ - znaleźć można sylwetki pogodnych osób, akty kobiet, pejzaże leśne i miejskie. Czystość barw stosowanych przez Tadeusza Dębskiego powoduje, że jego obrazy są bardzo dekoracyjne i radosne.
Tadeusz Dębski jest założycielem Fundacji Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego i autorem koncepcji założenia pomnikowego w Wilanowie. Jest twórcą 9-metrowej "Buławy Sobieskiego" [jednej z dwóch części pomnika] Wykonał też kilka rzeźb w kamieniu i brązie. Tadeusz Dębski jest tancerzem i animatorem kultury Tanga Argentyńskiego. Motywy tańca tanga argentyńskiego często można znaleźć na jego obrazach.


ENGLISH VERSION:
Tadeusz Dębski has been painting for 10 years. He has painted over 700 pictures and almost 600 of them have foun new owners all over the world. His paintings are presented at his gallery in Wilanów and can be seen during spectacular exhibitions. Many pictures made by Tadeusz Dębski are exposed at public places, such as banks, offices, lobbies and others.
He paints on canvas or hardboard with acrillic or oil paint, mostly large formats.
On each painting , which is always a flower or a plant composition - joyful figures, characters can be found, as well as nudes, woodland or city scenery. The clarity of colour used by Tadeusz Dębski makes his works very decorative and delightful.
Tadeusz Dębski is the founder of Fundacja Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego ( The Raising Of Jan III Sobieski The King Monument Foundation) and the author of the concept of creating site of monuments in Wilanów. He is also the author of nine-meter tall "Sobieski Truncheon" (of one of the two parts of the sculpture). He has also made several other sculptures in bronze and stone.Tadeusz Dębski is a dancer and a promotor of Argentinian Tango kulture.Theme of Argentinian Tango can be often found in his paintings.

DĘBSKI Tadeusz nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących