Wróć do artystów
JS

JABŁONKA Stanisław

(1937–2005)
Dodaj do listy życzeń
(0)

Był specjalistą w zakresie fototechniki. Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1961). Specjalizował się w syntezie organicznej. Podjął dodatkowe studia z zakresu fototechniki na Politechnice Wrocławskiej, jedynej uczelni prowadzącej ten kierunek w Polsce. Już w 1962 roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Fototechniki, założonej przez profesora Witolda Romera. Uczestniczył w badaniach naukowych zlecanych przez przemysł. Obronił pracę doktorską, napisał też 43 publikacje oraz opracował kilka patentów. Od września 1980 roku należał do Solidarności, w której pełnił funkcję m.in. redaktora niezależnego uczelnianego Biuletynu Informacyjnego. Aktywnie działał na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach i w czasopismach branżowych. Był ze strony polskiej m.in. członkiem rzeczywistym naukowego stowarzyszenia International Committee for Imaging Science. Za działalność naukową i dydaktyczną odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej.

JABŁONKA Stanisław nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących