Wróć do artystów
Absolwentka Univeritet Autonoma de Barcelona UAB oraz Conservatorio de las Artes del Libro w Barcelonie, na obu uzyskała doktorat P.H.D. Ponadto studiowała w E.S.T.P. w Brukseli, w Accademii Rafaello w Urbino. Jest profesorem Departamentu de Didàctica de l`Educació Visual i Plàstica Uniwersytetu w Barcelonie.
 
Rosa Tarruella tworzy instalacje, zapisy dźwiękowe, perfomance, prace graficzne, bookworks. Instalacje dźwiękowe to udział w kilku edycjach projektu Index d’audiencia (Stan słyszalności) - w Galerii Sztuki Palma XII, w Villafranca del Pend`es. W projekcie tym brał również udział Roman Opałka ze swymi obrazami liczonymi – Opałka 1965/I- ∞.

Jej inne akcje - to miedzy innymi akcja Czaple w Sanie (1991) lub Boats on the San – działania z rzeką San, realizowane podczas międzynarodowych Spotkań Artystów we wsi Słonne.

Uprawia też sztukę książki - bookworks, Libros de artista – jest to osobista wypowiedź autorki, plastyczny komentarz, ujęty jako sekwencja obrazów.

Poetyckie, szukające maksymalnej prostoty wypowiedzi Rosy Tarruelli wymagają od widza wyobraźni i współpracy. W przemyskiej Galerii OK(N)O – zmierzy się z możliwością permanentnego oddziaływania na przestrzeń publiczną jaką jest ulica.

Rosa Tarruella stworzyła sobie letnią pracownię w miejscowości Zalesie pod Przemyślem.
TARRUELLA Rosa nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących