Wróć do artystów
Studiował we Wrocławiu. Mieszka w Stuttgarcie. Inicjator pierwszego na płaszczyźnie eBay projektu artystycznego Camera obscura 2005/1-inf. Autor licznych wystaw oraz albumów fotograficznych (m.in. nagrodzona książka Camera Obscura: Stuttgart) i instalacji zainspirowanych studiami ruchu E. Muybridgea. Od kilkunastu lat buduje i rozwija multimedialny język dla niewidomych. Od roku 2007 wędruje z czarnym sześcianem o wymiarach 2x2x2 m po Europie i zbiera motywy do edycji 1959.
ZAJFERT Przemek nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących