Wróć do artystów
KP

KLIMEK Przemysław

(ur. 1987)
Dodaj do listy życzeń
(0)

Przemysław Klimek (ur. 1987 r.) studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 2006-2011 w pracowni malarstwa II-V prof. Mariana Czapli oraz w pracowni technik i technologii malarstwa ściennego prof. Edwarda Tarkowskiego (specjalizacja dodatkowa). W 2011 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem i został zatrudniony na stanowisku asystenta w IV pracowni malarstwa Wydziału Malarstwa. W 2016 r. otworzył przewód doktorski w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie sztuki piękne. Jego rozprawa doktorska nosi tytuł: Gotyk i inne źródła inspiracji. Egzamin doktorski z dziedziny dodatkowej – historii sztuki oraz z języka obcego (angielskiego) zdał z wynikiem pozytywnym. Od momentu uzyskania dyplomu prace swoje prezentował na 7 wystawach indywidualnych i brał udział w 8 pokazach zbiorowych w kraju i za granicą.

Jego działalność dydaktyczna i organizacyjna w ASP w Warszawie jest bardzo bogata. Samodzielnie organizuje wystawy pracownicze i indywidualne studentów. Wielokrotnie był komisarzem egzaminów wstępnych. Udziela konsultacji dla kandydatów na Wydział Malarstwa. Prowadzi zajęcia ze studentami II i III roku i tworzy zadania problemowe z zakresu malarstwa. Był współorganizatorem kilku wystaw pracowników Wydziału Malarstwa poza naszą uczelnią. Prowadzi zajęcia w tzw. Akademii Otwartej, działającej przy Wydziale Malarstwa i w szkole podstawowej Didasco w Warszawie.

KLIMEK Przemysław nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących