Wróć do artystów
Absolwent Wydziału Rzeźby i Katedry Tkaniny Artystycznej ASP w Krakowie, Wydz. Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu.









BIES Piotr nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących