Wróć do artystów
Nina Pukowiec – jest absolwentką Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszyni, kierunku wychowanie plastyczne. Zajmuje się głównie rysunkiem, jak również grafiką i malarstwem.
Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej w Rybniku, gdzie prowadzi zajęcia plastyki i techniki oraz pracownię gliny.
Brała udział w trzech wystawach zbiorowych: w Czerwiące – leszczynach (1994), w miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku (1995), oraz w Rybnickiej Kuźni (2000), gdzie pod patronatem Klubu Energetyka wydała arkusz poetycki pt. „Znów życie”.
PUKOWIEC Nina nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących