Wróć do artystów
RM
Poznański fotograf zawodowy, jeden z wybitnych polskich portrecistów pierwszej połowy XX wieku. Od 1933 r.członek Fotoklubu Polskiego, od 1949 r. Członek Rzeczywisty ZPAF.Konstanty Laszczka (1865-1956) zajmował się przede wszystkim rzeźbą,malował także portrety, wykonywał medale, medaliony portretowe orazplakiety okolicznościowe. W swojej twórczości artystycznej wzorował sięna dziełach Augusta Rodina. W późnym okresie interesował się ceramikąo tematyce religijnej, folklorystycznej i animalistycznej. Profesor i rektorASP w Krakowie. Jego zaangażowanie w sprawy odnowy rzemiosła artystycznegoi nobilitacji sztuki użytkowej znalazło wyraz nie tylko w samejtwórczości artysty, ale także w jego działalności pedagogicznej. W kierowanejprzez siebie pracowni rzeźby krakowskiej ASP przyjął kurs nawszechstronne kształcenie artystów, szczególnie zaś starał się wykształcićw swoich uczniach zamiłowanie do ceramiki.
RYŚ Mieczysław nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących