Wróć do artystów
Absolwent Instytutu Sztuki w Raciborzu. Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. K. Cieślika. Obecnie student Opolskiego Instytutu Sztuki. Członek Grupy Wsparcia Anonimowych Artystów. Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem i rysunkiem. Eksperymentuje i poszukuje nowych środków wyrazu artystycznego.
MALARZ Mateusz nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących