Wróć do artystów
Mateusz Jarża (l979 - ) absolwent edukacji artystycznej Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także studium informatycznego; w latach 2003 - 2005 prezes Galerii Twórców Galera. Twórca portalu FOTOPARK (www.fotopark.pl), współpracownik magazynu MIASTER. Zajmuje się grafiką komputerową, fotografią, malarstwem, video... Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Od kilku lat w Szkocji, w Edynburgu prowadzi Polish Art Scotland ltd. – towarzyszenie którego głównymi celami działalności jest promocja polskiej kultury, sztuki oraz polskich artystów (przede wszystkim mieszkających w Szkocji), PAS promuje także polskich artystów mieszkających w Polsce, z którymi nawiązuje kontakty ułatwiając prezentację ich sztuki na tutejszym rynku. Realizacji powyższych celów sprzyjają stałe kontakty stowarzyszenia z prasą szkocką i polską, która relacjonuje licznie zainicjowane przez PAS wydarzenia kulturalne.
JARŻA Mateusz nie posiada obiektów w wynikach