Wróć do artystów

Zajmuje się malarstwem, a także działaniami z pogranicza sztuk - jak animacje, instalacje dźwiękowe.
Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem rektorskim w 2014 roku), Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie (aneks do dyplomu w 2014) oraz kulturoznawstwa na
Uniwersytecie Warszawskim (dyplom w 2008 roku). Laureatka Nagrody im.Ewy Tomaszewskiej. Brała udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą m.in. Open Space w Hagen, Dumbo Arts Festival w Nowym Jorku. W 2016 roku otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy.

KAWECKA Marta nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących