Wróć do artystów
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku Malarstwo w pracowni prof. A. Klimczaka Dobrzanieckiego (2002- 2007 ) oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Edukacja Artystyczna (1999-2004)
PROMNA Marlena nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących