Wróć do artystów
SM
Marie-Luise Salden urodziła się w roku 1939 w Elblągu. Tutaj także, w ówczesnym kościele Najświętszej Marii Panny /obecnie CS Galeria EL/, została ochrzczona. Jest artystką oraz pedagogiem. Studia artystyczne odbyła w Flensburgu, Hamburgu, Kiel i Paryżu. Od 1990 w Käthe-Kollwitz-Museum w Kolonii prowadzi praktyczne kursy muzealne. Jest także członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytniczego XYLON. Właśnie w technice drzeworytu – wymagającej dużej technicznej precyzji i stosowanej dzisiaj już niezwykle rzadko, tworzy swoje prace. Warsztat doskonaliła podczas licznych wyjazdów naukowych m.in. do Japonii i Australii, które bardzo wpłynęły na sposób pojmowania przez nią twórczości artystycznej, na poszukiwanie w niej pierwiastka duchowego.
SALDEN Marie-Luise nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących