Wróć do artystów
BUNDZEWICZ Małgorzata

BUNDZEWICZ Małgorzata

(ur 1951r.)
Dodaj do listy życzeń
(0)
Urodzona w Krakowie w l951 roku. Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom magistra praw w l976. Oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom magistra sztuk w 1980 roku. Ukończyła Podyplomowe Studium Scenografii Filmowej ,Teartalnej i Telewizyjnej ASP w Krakowie.
Od l989 roku prowadzi zajęcia z zakresu terapii poprzez Sztukę w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Założyła i prowadzi Galerię MIODOWA gdzie wystawia prace artystów profesjonalnych i tworców po kryzysach psychicznych związanych z Pracownią Miodowa. W latach l993-l996 była Członkiem Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie. Od l990 do l996 redagowała jako Redaktor Naczelny biuletyn Informacyjny ZO ZPAP- „Głos Plastyków” Dwukrotnie pełniła funkcje wiceprzewodniczącej Sadu Koleżeńskiego ZO ZPAP w Krakowie.
W latach 1997,1998 została stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa ,rysunku i scenografii. Zorganizowała ok. 15 wystaw indywidualnych malastwa i rysunku w Polsce ,w Norwegii,Stanach Zjednoczonych i Hoalndii ,Brała udział w ok. 50 wystawach zbiorowych Autorka ok. 20 scenografii do spektakli teatralnych i filmów. Obyła liczne podróże artystyczne połączone z wystawami w Norwegii w Ameryce we Włoszech ,w Holandii i W Niemczech. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku ,w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niemczech oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.
Biogram umieszczony w II wydaniu Who is who w Polsce (tom I str. 443)
BUNDZEWICZ Małgorzata nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących