Wróć do artystów
Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1963 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Emila Krchy. W połowie lat 60. pojawił się w polskiej sztuce nurt Nowej Figuracji, która zerwała z estetyką sztuki abstrakcyjnej i postawiła w polu swojego zainteresowania postać ludzką i niepokoje współczesnego człowieka, stając się artystycznym zapisem jego egzystencji. Taki program zadeklarowali też członkowie krakowskiej grupy Wprost. Nie ograniczając wyboru technik artystycznych twórcy ci starali się w swoich komentarzach do rzeczywistości unikać zarówno dosłowności jak i umowności. Ich prace cechował realizm nasycony treściami egzystencjalnymi, nierzadko krytyczny wobec realiów społeczno-politycznych tamtego czasu. Od 1974 roku pedagog w katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, obecnie profesor tej uczelni. Od 1996 roku prowadzi zajęcia pedagogiczne także w Instytucie Sztuki cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego. Współzałożyciel, wraz ze Zbylutem Grzywaczem, Leszkiem Sobockim i Jackiem Waltosiem, grupy artystycznej Wprost, która działała w latach 1965-1986. Uczestnik wszystkich jej wystaw. W latach 80. związany z kręgiem Kultury Niezależnej.
BIENIARZ Maciej nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących