Wróć do artystów

KLIŚ Łukasz

(ur. 1975, Bielsko-Biała)
Dodaj do listy życzeń
(0)
W 2000 r ukończył Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom pod kierunkiem prof. Barbary Suszczyńskiej – Rąpalskiej. Od 2002 r. związany zawodowo z Katedrą Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki w Cieszynie (obecnie na stanowisku adiunkta). Był asystentem prof. Tadeusza Grabowskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora. Bierze udział w przeglądach plakatu, krajowych i zagranicznych (Biennale w Warszawie, Katowicach, Trnawie na Słowacji, Teheranie). W 2009 r. był wykładowcą wizytującym na dwóch uniwersytetach w Chile: Vina del Mar i Santiago de Chile (prowadził warsztaty z zakresu projektowania graficznego, wykłady oraz prezentował swoje prace na dwóch wystawach indywidualnych ). Ponadto prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych w BWA Design we Wrocławiu, w 2008 r., w Pigasus Gallery w Berlinie w 2006 i galerii „Ancien Cinema” w Luksemburgu w 2008 r.
KLIŚ Łukasz nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących