Wróć do artystów
CL

CHWISTEK Leon

(1884-1944)
Dodaj do listy życzeń
(11)
Urodził się w Krakowie, zmarł w 1944 w Barwisze k. Moskwy. Wybitny matematyk i filozof. wykładał matematykę na UJ. W 1930 roku objął katedrę logiki matematycznej na UJK we Lwowie. Kształcił się artystycznie w krakowskiej ASP u J. Mehoffera. W latach 1913-14 przebywając w Paryżu pobierał lekcje rysunków i zapoznał się z twórczością kubistów. Był współzałożycielem krakowskiej grupy Ekspresjonistów Polskich (późniejsi Formiści) i jej głównym teoretykiem. Formiści pozostawali pod wpływem francuskiego kubizmu i włoskiego futuryzmu. Artysta zainicjował odmianę formizmu tworząc strefizm - formułę antynaturalistycznego malarstwa. Obraz wg tej formuły miał być podzielony na wyodrębnione kolorystycznie strefy, w których występowały zwielokrotnienia jednego kształtu. Artysta malował także portrety - wykonał ok. 100 portretów osobistości ze środowiska krakowskiego. W 1943 roku zamieszkał w Moskwie, gdzie działał w Związku Patriotów Polskich.
CHWISTEK Leon nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących