Wróć do artystów
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pracuje w tejże uczelni w stopniu doktora habilitowanego, prowadzi Pracownię Rzeźby II na Kierunku Rzeźby. Przez kilkanaście lat prowadził Fundację Praktyk Artystycznych „i…”.
MAZUR Krzysztof nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących