Wróć do artystów
ŁK

ŁYCZYWEK Krystyna

(ur. 1920)
Dodaj do listy życzeń
(1)
Krystyna Łyczywek, z wykształcenia romanistka, tłumacz literatury francuskiej, od r. 1945 mieszka w Szczecinie, a od r. 1949 zainteresowała się fotografią, współzałożycielka Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego w r.1953 (vice prezes i prezes),prezes Federacji Amat. Stow. Fot. w Polsce. Od r. 1964 czł. Związku Polskich Artystów Fotografików - w latach 1977-2002 prezes oddz. Szczecińskiego ZPAF. Zorganizowała kilka sympozjów ogólnopolskich poświęconych historii fotografii polskiej, dwie wystawy polskich fotografów mieszkających poza krajem „Polska Fotografia w Świecie” (r. 1991 i 1999) oraz szereg wystaw indywidualnych oraz grupowych m.i. Nowojorczyków. Opublikowała kilka książek o fotografii m.i. Diaporama, Od kropli wody do oceanu, Rozmowy o Fotografii (2 tomy) i szereg albumów m.i. Polski Paryż, Szczecińskie Fascynacje i przeszło 1300 artykułów w prasie polskiej, francuskiej, czeskiej, rumuńskiej, węgierskiej, niemieckiej, holenderskiej, włoskiej. Prelekcje o fotografii wygłaszała w wielu krajach m.i. we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Brała udział w przeszło 120 wystawach zbiorowych otrzymując nagrody i wyróżnienia, eksponowała przeszło 150 wystaw indywidualnych w Polsce i wielu krajach Europy, w Nowym Jorku i w Tokio. Jej prace znajdują się m.i. w zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu, w Muzeum Ludwiga w Kolonii, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, w zbiorach prywatnych w Nowym Jorku, w Tokio, a opublikowane były w ilości prawie półtora tysiąca w czasopismach, książkach i folderach w Polsce i w wielu krajach. Jest członkiem honorowym m.i. ZPAFu, FK RP, STF i kilku stowarzyszeń w kraju i zagranicą. Od r. 1970 reprezentuje Polskę na kongresach FIAP i posiada jej najwyższe odznaczenie HonEFIAP. Otrzymała również nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt twórczości.
ŁYCZYWEK Krystyna nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących