Wróć do artystów
KK

KANT Karolina Kaja

(ur. 1985, Toruń)
Dodaj do listy życzeń
(0)

D r    K  a  r  o  l  i  n  a     K  a  j  a     K  a  n  t 
W y k ł a d o w c a   P J A T K   w   W a r s z a w i e 
A r t y s t a    -    M a l a r s t w o   |   K o l a ż   |   R y s u n e k   |   F o t o g r a f i a

Specjalizuje się w malarstwie, fotografii, rysunku i grafice. Ogromną miłością w ostatnich latach darzy technikę kolażu cyfrowego. Prace artystki wykonane w technice kolażu zostały zaprezentowane na Międzynarodowych Wystawach Kolażu. Swoje prace prezentowała na około trzydziestu wystawach w Polsce i za granicą, m.in. na International Collage Art Exhibition (Warszawa, 2019 i 2020), Common Space (Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2015), Bordering Photography (Oranżeria Pałacu w Wilanowie, 2015), A Non-existent Object (Montenegro, 2015), Centrum Sztuki Współczesnej (Toruń, 2021), Poznań Art Week (2022, 2023). Realizowała warsztaty w Polsce i za granicą  podczas festiwalu Horizonte Zingst, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Euroshorts, oraz Lata w Teatrze. 

Wraz z prof. Tomaszem Myjakiem prowadzi zajęcia z Fotografii, Rysunku i Malarstwa w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Autorka pierwszej pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK (2020). Absolwentka fotografii Warszawskiej Szkoły Filmowej (2011) oraz Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom licencjata z wyróżnieniem rektora, 2014) i tamtejszego Wydziału Sztuki Mediów (dyplom magisterski z oceną celującą, 2017). Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (2020). 

M a l a r s t w o    |    K o l a ż   |   F o t o g r a f i a  |    G r a f i k a    

Artystka w swojej twórczości ma na siebie pomysł co za tym idzie pozostawia sobie pole do eksperymentu. W zależnosci od projektu łączy różne techniki: tradycyjne, szlachetne z działaniami nowych mediów. W świecie sztuki zaznacza swój ślad w nurcie który Nicolas Bourriaud nazywa "Kulturowym ekosystemem nadmiaru". Karolina Kant tworząc w tym nurcie, przyczynia się do jego utrwalania. W twórczości swojej zespaja fragmenty ekosystemu z elementami własnych działań manulanych, tworząc nowe światy. Unika dosłowności, sprawiając że kolaż 'kipi' teatralną emocjonalnością. 

KANT Karolina Kaja nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących