Wróć do artystów
KOMAR Justyna

KOMAR Justyna

(ur. 1975)
Dodaj do listy życzeń
(1)

Justyna Komar o sobie:
"Fotografuję, bo mam taką wewnętrzną potrzebę. Nie interesuje mnie świadome naśladownictwo czy podążanie za powszechnymi trendami. Inspiracji szukam raczej wewnątrz siebie
i w najbliższym otoczeniu. Ciągle szukam własnego języka.
Ukończyłam Filozofię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
i studia podyplomowe w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim (Filia w Cieszynie) z zakresu obsługi programów graficznych 2d.
Od września 2005 współpracuję z pierwszą w Polsce Internetową Szkołą Fotografii
www.e-szkolafotografii.pl , gdzie zajmuję się Estetyką i Kompozycją Obrazu.
Od 2007 jestem członkiem Mazowieckiego Towarzystwa Fotograficznego www.mtf.mazowsze.pl
W 2009 r. ukazała się książka Moja cyfrówka i ja, której jestem współautorem (autorem cząści III)." /Justyna Komar/

Justyna Komar fotografuje od kilku lat z coraz większym zaangażowaniem. Jej poszukiwania koncentrują się wokół najprostszych motywów codzienności. Utrwala na swoich fotografiach przedmioty i sytuacje tworzące naturalną przestrzeń codziennego otoczenia. Próbuje znaleźć relacje jakie zachodzą miedzy nimi, odnaleźć rodzaj równowagi i harmonii, opisać je swoim własnym językiem obrazów fotograficznych. Jednocześnie wydobywa je z anonimowości przypisując tym przedmiotom i sytuacjom cechy symboliczne i metaforyczne. Stara się także ukształtować własny, indywidualny język wypowiedzi artystycznej, przez co jej prace odznaczają się wysokim poziomem estetycznym i warsztatowym. W przedmiotach zwłaszcza, poprzez ich nieoczekiwane zaskakujące zbliżenia znajduje elementy, które być może umykają potocznemu postrzeganiu i dokładniejszej percepcji. /Marek Grygiel, Warszawa, 27 czerwca 2005/

Justyna tropi formę. Czuje się wyraźnie, że weszła na wyższy etap rozwoju świadomości wizualnej, na którym ma dość figuratywności, dokumentowania rzeczywistości, odwzorowywania świata. Zafascynowała się formą, jako etapem przejściowym na drodze do abstrakcji. /Cezary Dybowski, Warszawa, 7 luty 2007/
________________________________________________________________________________

KOMAR Justyna nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących