Wróć do artystów
Studiowała w Moskiewskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Dyplom otrzymała w 1983r. w pracowni prof. Zoji Niesterowej.
Wystawy indywidualne: Dom Architekta, Olsztyn, 1991; KMPiK, Warszawa, 1994; Zamek w Nidzicy k. Olsztyna, 1997.
Wystawy zbiorowe: Wystawa Stowarzyszenia Rama Art., Moskwa, 1990; Inter-Art.`90, Poznań, 1990; Rama Art., Moskwa, 1991.
MYGA Julia nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących