Wróć do artystów
Absolwent paryskiej Akademii – studiował u Ch. L. Mullera i A.J. Olivy. Wystawiał swoje prace na Salonie w latach 1867-70. Następnie wyjechał do Krakowa. Malował portrety osobistości polskich oraz członków rodzin szlacheckich, u których gościł na Ukrainie (Kopieńkowata, Berezna, Łobaczów, Tokarówka) i w Królestwie Polskim. Wśród portretowanych przez niego E. Świeykowski wymienia: p. Hofmanową, Tyszkiwiczów, Chojeckich, Chodkiewiczów i Podhorskich. W roku 1872 i 1874 zaprezentował dwa obrazy o tematyce rodzajowej oraz jeden animalistyczny na wystawie w warszawskiej Zachęcie. Istnieje fotografia przedstawiająca artystę wykonana przez słynnego paryskiego fotografa Nadara.
VALLENT Jules nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących