Wróć do artystów
BJ

BERNAŚ Judyta

(ur. 1978)
Dodaj do listy życzeń
(1)

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Malarstwa, Grafiki i Wzornictwa, kierunek: grafika, specjalność: grafika warsztatowa, 2005, magister sztuki); Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Wychowania Artystycznego, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 2008, magister sztuki) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Wydział Artystyczny, 2012), doktor sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. Adiunkt Katedry Intermediów i Scenografii Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Współprowadząca Pracownię Działań Multigraficznych. Współautorka międzynarodowych warsztatów uczelni artystycznych „Warsztaty Działań Kreatywnych” (organizator Fundacja im. Zofii Kossak, Górki Wielkie, od 2012). Zajmuje się zagadnieniami sacrum i profanum, aktem kobiecym i męskim, cielesnością na styku „wnętrza” i „zewnętrza” ciała; eksperymentem i transgresją w kreacji grafiki i fotografii artystycznej.

BERNAŚ Judyta nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących