Wróć do artystów
LJ

LEWCZAK Józef

(ur. 1945 r., Biłka Szlachecka)
Dodaj do listy życzeń
(0)
Józef Lewczak ur. 17.04.1945r. w Biłce Szlacheckiej powiat Lwów. Już w maju 1945r. podzielił los milionów „kresowiaków” i znalazł się na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Po kolejnych latach edukacji – z braku możliwości kształcenia na kierunku artystycznym, ukończył 5-cio letnią Państwową Szkołę Techniczną w Opolu na wydz. architektoniczno- - konstrukcyjnym i inżynieryjnym oraz po zdaniu egzaminów państwowych uzyskał uprawnienia budowlane oraz nadzór inwestorski. Za swoją pracę otrzymał wiele odznaczeń. Z uwagi na zdolności artystyczne dużo malował oraz projektował, by po zakończeniu kariery zawodowej zająć się wyłącznie sztuką (malowanie, rysowanie, projektowanie, rzeźbienie). Od 1994 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Sztuka Użytkowa O/Opole oraz jego V-ce prezesem. Jest współorganizatorem i uczestnikiem wielu międzynarodowych plenerów malarskich. Uczestniczy w licznych wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. Jego zainteresowania to w szczególności architektura zabytkowa. Równie chętnie maluje portrety oraz pejzaże. Jest również członkiem Polskiej Izby Inżynierów.
LEWCZAK Józef nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących