Wróć do artystów
Studiowała w PWSSP w Łodzi. Dyplom w 1973r. na Wydziale Tkaniny. Obecnie jest profesorem w macierzystej uczelni. Twórczość w zakresie rysunku, malarstwa i tkaniny. Wyraża swoje pragnienia, zamiary, doświadczenia i pasje poznawcze za pomocą znaków jakby zaszyfrowaną tajemnicą.
WAGNER Jolanta nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących