Wróć do artystów
FJ

FOBER Jerzy

(ur. 1959 r., Warszawa)
Dodaj do listy życzeń
(1)
prof. Jerzy Fober
Jerzy Fober urodził się w 1959 roku w Warszawie. W 1979 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1979-84 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Stanisława Kulona. Studia ukończył w 1984 roku otrzymując wyróżnienie za pracę dyplomową „Złożenie do grobu”. W 1982 roku, jeszcze na studiach wspólnie z Andrzejem Szarkiem i Czesławem Podleśnym założył grupę artystyczną „...kim jesteś” i do 1990 roku brał udział w jej wystawach. W latach 1985, 87, 91, 99 i 2004 był stypendystą Ministerstwa Kultury. W roku 1992 został laureatem Nagrody im. Brata Alberta w dziedzinie rzeźby religijnej. W 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych.

Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie kieruje Katedrą Rzeźby Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie.

Od 1996 roku prowadzi także pracownię rzeźby, najpierw na Wydziale Grafiki a obecnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
FOBER Jerzy nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących