Wróć do artystów
UJ
Janusz Uklejewski zawodu uczył się w latach 1940-1944 w zakładzie fotograficznym w Dęblinie. W latach 1948-1952 był fotoreporterem Wojskowej Agencji Fotograficznej, a od 1952 do 1990 roku Centralnej Agencji Fotograficznej w Warszawie. W 1945 roku wstąpił do I Samodzielnego Batalionu Morskiego Marynarki Wojennej i będąc jednocześnie w służbie czynnej Marynarki pracował jako fotoreporter dla Gazety Morskiej, którą Marynarka Wojenna zaczęła wydawać.
Pracował także jako dziennikarz - fotoreporter redakcji "Marynarza Polskiego" i "Morza".
UKLEJEWSKI Janusz nie posiada obiektów w aukcjach nadchodzących